Pod koniec marca 2018 roku DGT podpisała z ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowę na dostawę urządzeń transmisji danych. Nasza oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy inwestycji pn.: „Zakup urządzeń teletechnicznych na potrzeby realizacji transmisji danych z stacji SN/nn – cz.2”.

Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń teletechnicznych oraz warsztaty szkoleniowe na potrzeby realizacji transmisji danych ze stacji SN/nn:

  • 23 500 sztuk urządzeń transmisyjnych 2G/3G/LTE wraz z oprogramowaniem zarządzającym EMS,
  • 23 500 sztuk zasilaczy buforowych 24V,
  • 23 500 sztuk zestawów akumulatorów 24V,
  • 21 000 sztuk anten wewnętrznych z podstawą magnetyczną,
  • 26 000 sztuk anten zewnętrznych wraz z wspornikiem służącym do mocowania,
  • Warsztaty szkoleniowe.

Większość z powyższych to urządzenia naszego projektu i naszej produkcji.

Całość dostaw ma się zakończyć na początku lipca tego roku.