System do obsługi dużego lotniska cywilnego, integrujący łączność telefoniczną z systemem TETRA-DAMM TETRAFLEX. Integracja z systemem mapy cyfrowej.

Dostawa, instalacja i uruchomienie ponad 600 (w ramach planowanych 2000) central DGT IP R dla PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego. System DGT IP R służy do prowadzenia ruchu kolejowego. Integruje wszystkie, stosowane przez Dyżurnego Ruchu środki łączności. Zapewnia rejestrację zdarzeń i korespondencji oraz umożliwia zdalny nadzór nad wszystkimi komponentami systemu.

W 11 kopalniach węgla kamiennego KW SA system DGT Hetman zapewnia dyspozytorom dostęp do specjalnych funkcji alarmowe i utrzymaniowych, dostosowanych do specyfiki przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym z wysokimi wymaganiami, dotyczącymi jakości i niezawodności łączności. DGT Hetman współpracuje z zakładowymi systemami metanometrycznymi i systemami wizualizacji procesów technologicznych. System przystosowany jest do pracy w trudnych i niebezpiecznych warunkach środowiskowych (ATEX), możliwe jest wykorzystywanie specjalizowanych barier iskrobezpiecznych, telefonów i telefono-sygnalizatorów różnych producentów.