W dniach 02-15 grudnia 2018 r. odbywała się w Katowicach Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP24. Jednym z ważniejszych elementów organizacji tego szczytu, było zagwarantowanie jego uczestnikom bezpieczeństwa. Aby sprostać temu zadaniu, służby podległe MSWiA zorganizowały tymczasowe Zintegrowane Stanowisko Dowodzenia COP24. Centrum to zostało utworzone w celu skoordynowania działań wszystkich podmiotów i służb zabezpieczających wydarzenie, aby zachować sprawny obieg informacji oraz szybkość i efektywność działań. Zintegrowane Stanowisko Dowodzenia było obsługiwałoane codziennie przez kilkudziesięciu klikadziesiąt przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta w Katowicach.

Warto podkreślić, że istotnym elementem wyposażenia ZSD COP24 był Zintegrowany System Łączności - produkcji DGT, będący w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. System ten, na potrzeby współpracy z innymi służbami podczas COP24, został doposażony w dodatkowe konsole dyspozytorskie z nowym oprogramowaniem. Umożliwiły one współdziałanie m.in. z systemem radiowym DMR. Strażacy mogli liczyć też na 24-godzinną opiekę serwisową DGT. Sprzęt, którym dysponowali, pozwolił na pełną współpracę z systemem teleinformatycznym Zintegrowanego Stanowiska Dowodzenia COP24 oraz na sprawną realizację zadań zwiazanych z zabezpieczaniem szczytu klimatycznego.