Zakończono wdrożenie produkcyjne Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) – zadanie 1 (część telefoniczna) w kolejnym województwie (woj. wielkopolskie). Jest to już czternaste województwo z wdrożonym systemem. Projekt realizuje DGT Sp. z o.o.

Przypomnijmy główne cele projektu. Realizację projektu podzielono na dwa zadania.

Pierwsze zadanie obejmuje budowę niezależnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM) na potrzeby przyjmowania zgłoszeń głosowych wyłącznie na numer alarmowy 999 oraz głosowej komunikacji wewnętrznej pomiędzy dyspozytorem medycznym a operatorem numerów alarmowych, wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego, dyspozytorami innych służb ratowniczych, zespołami ratownictwa medycznego, jak również komunikacji pomiędzy dyspozytorami medycznymi w DM oraz rejestrację i archiwizację zapisów rozmów głosowych.

Drugim zadaniem realizacji tego projektu (postępowania) jest integracja istniejących systemów łączności radiowej, które są wykorzystywane w województwach, z wybudowanym w zadaniu pierwszym PZŁ SWD PRM.

Obecnie PZŁ SWD PRM, poza woj. wielkopolskim, został wdrożony produkcyjnie w woj. łódzkim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim, podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim, podkarpackimi, pomorskim i zachodniopomorskim. System działa produkcyjnie w czternastu Ośrodkach Regionalnych, jest ciągle monitorowany i - w razie konieczności - optymalizowany. Równolegle trwają prace, przygotowujące do kolejnych wdrożeń.

Wiecej o pracach związanych z etapami wdrażania PZŁ SWD PRM można na bieżąco śledzić na stronie https://kcmrm.pl/