W związku z zakończeniem projektu „e-Szczytno – budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej”, 7 grudnia 2011 w Urzędzie Miejskim w Szczytnie obyło się jego oficjalne podsumowanie wraz z symbolicznym przecięciem wstęgi. Jest to pierwszy tego typu projekt w województwie warmińsko-mazurskim.

W dniu 02.03.2011 r. DGT podpisała umowę z miastem Szczytno na realizację projektu pod nazwą "e-Szczytno - budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej". Zakres projektu obejmuje budowę szerokopasmowej sieci z wykorzystaniem technologii radiowej i światłowodowej łączącej 33 jednostki miejskie i powiatowe z obszaru miasta Szczytno . Dodatkowo, w połączonych siecią IP jednostkach, zostanie wdrożony system telefonii VoIP oraz zrealizowane zostaną publiczne punkty dostępu do Internetu tzw. hot spoty. Projekt przewiduje też realizację 10 kiosków informatycznych tzw. PIAP.

Wartość projektu wynosiła 4,1 mln zł, z czego prawie 3,5 mln zł stanowiło dofinansowanie z programu RPO Warmia i Mazury.

Projekt, którego wykonawcą była DGT, obejmował budowę szerokopasmowej sieci z wykorzystaniem technologii radiowej i światłowodowej łączącej 33 jednostki miejskie i powiatowe z obszaru miasta Szczytno. Dodatkowo, w połączonych siecią IP jednostkach, został wdrożony system telefonii VoIP oraz publiczne punkty dostępu do Internetu tzw. hot spoty, które pokryły około 70% miasta darmowym, bezprzewodowym dostępem do Internetu. Zrealizowano też 10 kiosków informatycznych, tzw. PIAP.

Przy okazji przypomnijmy, że pierwszym tego typu projektem realizowanym przez DGT, była budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299