Z satysfakcją informujemy, że zakończono wdrożenie produkcyjne Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) – zadanie 1 (część telefoniczna). System ten, w ramach pierwszego zadania, działa już we wszystkich szesnastu województwach. Jest na bieżąco monitorowany i w razie konieczności będzie optymalizowany.

Przypomnijmy główne cele projektu realizowanego przez DGT. Projekt podzielono na dwa zadania.

Pierwsze (zrealizowane) zadanie obejmowało budowę niezależnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM) na potrzeby przyjmowania zgłoszeń głosowych wyłącznie na numer alarmowy 999 oraz głosowej komunikacji wewnętrznej pomiędzy dyspozytorem medycznym a operatorem numerów alarmowych, wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego, dyspozytorami innych służb ratowniczych, zespołami ratownictwa medycznego, jak również komunikacji pomiędzy dyspozytorami medycznymi w DM oraz rejestrację i archiwizację zapisów rozmów głosowych.

Drugim zadaniem realizacji tego projektu (postępowania) będzie integracja istniejących systemów łączności radiowej, które są wykorzystywane w województwach, z wybudowanym w zadaniu pierwszym PZŁ SWD PRM.

Wiecej o pracach związanych z etapami wdrażania PZŁ SWD PRM można na bieżąco śledzić na stronie https://kcmrm.pl/

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299