W sierpniu br. przeprowadziliśmy testy łączności telefonicznej, radiowej a także przesyłu wideo realizowane poprzez system DGT MCS za pośrednictwem łącza satelitarnego. Działania były możliwe dzięki współpracy DGT z Polską Agencją Kosmiczną i zaangażowaniu firmy w projekty i aktywności związane z europejskim programem GovSatCom. Dostawcą usługi (łącze satelitarne) i organizatorem testów był luksemburski operator łączności satelitarnej SES (https://www.ses.com/). DGT i SES udostępniły sobie wzajemnie urządzenia, dzięki którym możliwe stało sie utworzenie środowiska testowego w siedzibie DGT i w siedzibie SES w Belgii. Przeprowadzono szereg testów łączności poprzez łącze satelitarne. Wypadły one bardzo dobrze i obecnie planowane jest rozszerzenie ich zakresu. Poniższy obrazek przedstawia opisane środowisko testowe.

ses notatka.2

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299