W dniu 22 października 2015 r., na zorganizowanej przez Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy konferencji, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu: "Budowa platformy telekomunikacyjnej integrującej systemy łączności na Stanowiskach Kierowania Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim". Projekt ten zrealizowało konsorcjum firm: DGT i Siltec. Była to także okazja do podsumowania pozostałych projektów realizowanych w latach 2011-2015, na które zostały pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 22 października 2015 r., na zorganizowanej przez Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy konferencji, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu: "Budowa platformy telekomunikacyjnej integrującej systemy łączności na Stanowiskach Kierowania Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim". Projekt ten zrealizowało konsorcjum firm: DGT i Siltec. Była to także okazja do podsumowania pozostałych projektów realizowanych w latach 2011-2015, na które zostały pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegóły spotkania oraz zdjęcia z konferencji dostępne są po linkiem:
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/118201,Konferencja-podsumowujaca-projekty-teleinformatyczne.html

 

7 października 2015 r., w warszawskim hotelu NOVOTEL, odbyła się konferencja i wystawa RadioExpo 2015. Impreza, która zadebiutowała w ubiegłym roku, poświęcona jest promocji i wspieraniu rozwoju profesjonalnych systemów łączności radiowej standardu TETRA, DMR, dPMR, LTE, GSM-R, CDMA, systemów dyspozytorskich, radiokomunikacyjnego sprzętu pomiarowego czy systemów wspomagania dowodzenia. Jest miejscem, gdzie można zapoznać się z najnowszymi technologiami i trendami radiokomunikacji profesjonalnej. 

Oprócz producentów w RadioEXPO uczestniczą użytkownicy systemów radiowych. Wśród tych drugich należy wymienić przede wszystkim specjalistów ze służb zapewnienia bezpieczeństwa publicznego: policja, straż pożarna, pogotowie, BOR, ABW itp. oraz specjalistów innych branż, np. sektora energetycznego.

Impreza sprzyja nawiązywaniu kontaktów handlowych pomiędzy dostawcami rozwiązań i ich odbiorcami – firmami i organizacjami, których funkcjonowanie zależy od sprawnej i niezawodnej łączności radiowej.

Miło nam poinformować, że wśród wystawców tegorocznej edycji RadioEXPO była również firma DGT, która przedstawiła ofertę dotyczącą zintegrowanych systemów łączności dyspozytorskiej DGT MCS.

Więcej o RadioEXPO dowiedzieć się można na stronie organizatora http://radioexpo.pl

 

 

Na zakończonych właśnie w Warszawie, Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa "EUROPOLTECH" firma DGT zdobyła Złotą Gwiazdę Policji - Główną Nagrodę Targów - za Mobilny System Łączności Dyspozytorskiej DGT. Wyróżnienie przyznane zostało przez Radę Programową Targów pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Wojciecha Olbrysia, na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Rada Programowa Targów przyznaje Nagrody Złotej, Srebrnej i Brązowej Gwiazdy produktom charakteryzującym się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi oraz unikalnymi walorami eksploatacyjnymi, a jednocześnie cechującymi się najwyższą użytecznością dla służb policyjnych oraz formacji bezpieczeństwa państwa.

Mobilny System Łączności Dyspozytorskiej DGT zapewnia integrację systemów łączności radiowej oraz systemów telekomunikacyjnych w technologii IP. System zbudowany jest w oparciu o Bramę Radiową DGT RGW v1R (Rugged), która ze względu na swoją budowę może być instalowana wprost w samochodach, samolotach, na jednostkach pływających i innych obiektach, które pełnią funkcję mobilnych centrów dowodzenia. Zastosowane technologie sprzętowe gwarantują stabilną i niezawodną pracę urządzenia, nawet w ekstremalnych warunkach. Przy pomocy dedykowanej konsoli z zaimplementowaną aplikacją DGT KSW dyspozytor może realizować funkcje radiowe, radiowo-telefoniczne i telefoniczno-dyspozytorskie. System dedykowany jest dla wszelkiego rodzaju służb, takich jak: jednostki policji, wojsko, straż pożarna, straż graniczna, służby ratownictwa medycznego czy centra zarządzania kryzysowego.

zlota gwiazda statuetka   dyplom zlota gwiazda int

 

Sprawna i skuteczna realizacja zadań przez Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR), szczególnie w sytuacjach kryzysowych, wymaga współdziałania wielu służb. Działania muszą być skoordynowane, a między służbami zapewniona sprawna komunikacja. W tym celu przeprowadzane są ćwiczenia, podczas których, w praktyce, można przetestować opracowane procedury. W tym roku, we wrześniu, tego typu ćwiczenia przeprowadzono m.in. w Szpitalu im. M. Kopernika (Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., dawniej Pomorskie Centrum Traumatologii) w Gdańsku.

"– Jednym z ważnych zadań tych ćwiczeń było przygotowanie zespołu do zdarzeń masowych, które mogą się zdarzyć w każdym czasie i o każdej godzinie – podsumował dr n. med. Jacek Gwoździewicz, ordynator SOR. – Nasz szpital jest wyposażony w bardzo sprawny, komputerowo działający system OSA, powiadamiający w ciągu kilku minut cały personel, który jest zobowiązany przybyć..." - więcej o tych ćwiczeniach pod linkiem:

Z naszej strony chcemy dodać, że chodzi o system DGT-OSA (System Alarmowania i Rozgłaszania), który 2 lata temu uruchomiono w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku.

We wtorek, 21 stycznia 2014 r., uroczyście otwarto, wyremontowaną i powiększoną, siedzibę Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku. Centrum to, od 9 grudnia 2013 roku, obsługuje wszystkie zgłoszenia alarmowe z województwa pomorskiego napływające pod numer 112. Przypomnijmy, że projekt WCPR ("Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe”) został zrealizowany przez Wasko S.A. w konsorcjum z DGT.

DGT wyposażyła każdy z 17 WCPR w Zintegrowany System Łączności DGT-MCS.

WCPR w Gdańsku wystartowało w czerwcu 2012 roku przy okazji rozgrywanych tu meczów Mistrzostw Europy w piłce nożnej i obejmowało na poczatku swym zasięgiem tylko miasto Gdańsk. Potem sukcesywnie dołączono kolejne obszary województwa pomorskiego, by w grudniu ubiegłego roku objąć jego zasięgiem całe województwo.

Szerzej o otwarciu WCPR pod podanym linkiem:

W dniu 8 lipca br. DGT podpisała umowę z Komendą Główną i Komendą Stołeczną Policji dotyczącą świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego na systemy łączności zlokalizowane w 29 obiektach. Umowa przewidziana jest na okres 24 miesięcy.

W dniach 17-19 kwietnia 2013 firma DGT uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH w Warszawie.  Na wystawie zaprezentowano najnowszą ofertę DGT skierowaną na rynek służb mundurowych. Nasze propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników targów. Przeprowadzono szereg interesujących rozmów handlowych, które mogą w przyszłości zaowocować ciekawymi przedsięwzięciami.

 pagehtml 739783863517500671f01a

pagehtml 21431805575175009fc4ff6

Już po raz kolejny doceniono zaangażowanie, wiedzę oraz aktywność społeczną i zawodową naszego pracownika, pana Mariusza Miszewskiego. Informujemy, że podczas posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego, w dniu 01.06.2012, jej Członkowie podjęli decyzję o przyjęciu pana Mariusza Miszewskiego do składu WRBE w charakterze eksperta. W związku z powyższym Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski powołał go w skład WRBE.

Wojewódzka Rada do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego w Gdańsku została powołana zarządzeniem nr 9/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. Rada stanowi organ opiniodawczo-doradczy Wojewody w zakresie działań usprawniających przepływ informacji i proces podejmowania decyzji strategicznych, a także tworzenia warunków efektywnego współdziałania służb publicznych oraz spółek prywatnych i państwowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu.

pagehtml 8495886374fcf17ccb6f86

Gdańsk jest czwartym miastem - po Poznaniu, Wrocławiu i Olsztynie - w którym rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 112 w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jest to zarazem jedno z trzech miast, w których będą rozgrywane mecze rozpoczynających się właśnie Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.

System Informatyczny Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego dostarcza Centrum Projektów Informatycznych w ramach projektu SIPR.

SI WCPR to jednolita platforma informatyczna, w skład której wchodzi kompletne rozwiązanie dla Operatorów Numerów Alarmowych 112, obejmujące: aplikację do przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych oraz  podsystem zintegrowanej łączności. Przypominamy, że DGT uczestniczyła w tym projekcie dostarczając do każdego regionalnego WCPR podsystem zintegrowanej łączności.

 

29 maja 2012 r. - na terenie miasta i gminy Jarocin - oddano do użytku bezprzewodową sieć internetową, umożliwiającą 300 najuboższym rodzinom dostęp do Internetu. Rodziny te zostały wyposażone w darmowy sprzęt komputerowy. Projekt nazwany: "Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców" zrealizowała DGT wspólnie z Wasko SA. Przedsięwzięcie współfinansowane było w 85 procentach ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion". Pozostałe środki wyłożyła gmina.

Prace związane z zaprojektowaniem i wybudowaniem sieci bezprzewodowej na terenie gminy Jarocin rozpoczęły się w październiku 2011 r. Pokrycie terenu bezprzewodowym dostępem do Internetu zrealizowano w technologii WiMAX. Zapewnia go pojedyncza stacja bazowa, do której sygnał dociera za pomocą radiolinii z Centrum Zarządzania Siecią (Urząd Gminy). Ze stacji bazowej sygnał przekazywany jest do 44 stacji przekaźnikowych, zlokalizowanych na obiektach należących do samorządu. Stąd dociera do odbiorników antenowych dostarczonych wytypowanym rodzinom wraz ze sprzętem komputerowym.

Warto zaznaczyć, że każda z 44 stacji przekaźnikowych posiada dodatkowo hot-spot Wi-Fi 2,4 GHz, poprzez który okoliczni mieszkańcy uzyskują ograniczony dostęp do Internetu (ograniczona szybkość i czas połączenia).

Koszty inwestycji wynosił 4,2 mln zł

 

DGT to przykład firmy, która umiejętnie wykorzystała możliwość dofinansowania swojego rozwoju ze środków Unii Europejskiej. Jedna z inwestycji ukierunkowana była na rozwój działalności B+R i polegała na wyposażeniu laboratorium DGT w tester sieci konwergentnych oraz oprogramowanie klasy EDA do projektowania układów PCB. Dzięki tej inwestycji (w 50% sfinansowanych ze środków unijnych) wzrósł potencjał badawczy DGT, który znacząco wsparł rozwój firmy jako przedsiębiorstwa innowacyjnego.

Więcej o tym projekcie na stronie.

Ponadto, DGT pozyskała w 2010 r. dofinansowanie w wysokości ok. 800 tys. zł z RPO woj. pomorskiego na realizację projektu pn.: „Rozwój Spółki DGT poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów w postaci telefonu przemysłowego i cyfrowego systemu dyspozytorsko-alarmowo-rozgłoszeniowego oraz wysokiej jakości usługi serwisowej”, w ramach którego nabyła technologię produkcji telefonu iskrobezpiecznego oraz urządzenia do testowania sieci pod katem transmisji usług głosowych.

DGT zrealizowała również dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 "Wsparcie projektów celowych" oraz Działanie 4.1 "Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" na opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych. Spółka oprócz wykorzystywania funduszy europejskich sięga również po środki finansowe będące w dyspozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowywanie nowych innowacyjnych produktów i technologii w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki

Miło nam poinformować, że nasz pracownik, pan Mariusz Miszewski - związany z DGT od początku jej istnienia - został powołany na eksperta Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014.  Jest to wyraz uznania dla jego wysokich kwalifikacji, kompetencji oraz potwierdzenie, że dotychczasowa jego działalność zawodowa i duża aktywność na niwie naukowej i społecznej jest akceptowana i potrzebna. To także duże wyróżnienie dla DGT.

Zadaniem Sekcji Telekomunikacji jest upowszechnianie i stymulowanie rozwoju szeroko rozumianej telekomunikacji, włącznie z technikami informacyjnymi i zagadnieniami społeczeństwa informacyjnego. Działalność Sekcji  obejmuje też  problemy interdyscyplinarne, w szczególności powiązania techniki – telekomunikacji i teleinformatyki – z ekonomią, prawem, socjologią, zagadnienia telemedycyny itp.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip