W dniach 25-27 czerwca 2008 odbyły się jubileuszowe 10 Bałtyckie Targi Militarne BALT MILITARY EXPO oraz towarzyszące im 10 Targi Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Osób i Obiektów SAFETY. Są to jedyne w Polsce targi o profilu militarno-morskim dedykowane Marynarce Wojennej, Wojskom Specjalnym, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz służbom ratownictwa morskiego i lądowego. Tegoroczna impreza była objęta honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha. Wzięło w niej udział ponad 120 wystawców z 11 krajów. Ekspozycji targowej towarzyszyły liczne konferencje i seminaria tematyczne, prezentacje oraz pokazy ratownictwa.

DGT zaprezentowała specjalną wersję Zintegrowanego Systemu Łączności DGT MCS, przeznaczonego do budowy Centrów Powiadamiania Ratunkowego 112 oraz Wojewódzkich i Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego. Nasi eksperci udzielali wszelkich informacji na temat systemu oraz jego funkcjonalności.

Zaprezentowana została również najnowsza seria aparatów telefonicznych VoIP – DGT Aastra.

Niewątpliwą atrakcją  dla wszystkich odwiedzających stoisko DGT była prezentacja bezzałogowego śmigłowca obserwacyjnego naszego współwystawcy - firmy MicroSystem.

Miło nam poinformować, że nasz produkt: Zintegrowany System Łączności DGT MCS został podczas targów uhonorowany Bursztynowym Medalionem w konkursie o Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego, Pucharem Komendanta Głównego Policji za najlepszy produkt mogący mieć zastosowanie w Policji oraz statuetką Kordierytowy Kompas - innowacje dla bezpieczeństwa nas wszystkich ufundowaną przez Założycieli Stowarzyszenia Studiów i Analiz Bezpieczeństwa.

Zapraszamy do uczestnictwa w I Krajowej Konferencji Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:  “Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej i Zarządzanie Kryzysem – technologie, wdrożenia, koncepcje”.

Konferencja odbędzie się 27.06.2008  na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Przedstawiciel DGT – Mirosław Zbrzeźniak przedstawi rozwiązania DGT, które nawiązują tematycznie do pierwszej, technologicznej części konferencji: „Technologie dla bezpieczeństwa KIP i zarządzania kryzysowego”. DGT jest sponsorem konferencji organizowanej przez Akademię Morską w Gdyni, Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie SA wspólnie z partnerami biznesowymi.

Serdecznie zapraszamy!

Źródło:
http://www.zarzadzaniekryzysowe.pl/konferencja/index.html

Mamy przyjemność poinformować, iż z dniem 4 czerwca 2008 DGT została członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, instytucji aktywnie działającej na rzecz rozwoju rynku usług edukacyjnych.

Izba, założona w 2004 roku, poprzez budowę potencjału firm szkoleniowych dąży do zapewnienia stałego wzrostu jakości i różnorodności oferty edukacyjnej. Tworzy partnerstwa z Instytucjami Rządowymi i pozarządowymi, organizacjami otoczenia biznesu oraz rynku edukacji.

Szczegółowe informacje na temat Izby: www.pifs.org.pl

3 czerwca 2008 gościliśmy oficerów wojsk łączności z jednostek wojskowych Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz Oddziału Dowodzenia i Łączności.

Podczas wizyty goście mieli okazję osobiście prześledzić procesy technologiczne produkcji sprzętu telekomunikacyjnego oraz uczestniczyć w prezentacji i szkoleniu dotyczącym nowoczesnych urządzeń dedykowanych wojsku.

W dniach 30-31 maja 2008 r. uczestniczyliśmy w "Dniu Otwartych Koszar" zorganizowanym przez 3 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Wśród licznych atrakcji proponowanych przez organizatorów, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi produktami DGT.
Przedstawione były m.in.:

 • Centrala Polowa DGT 3450-1 WW,
 • Cyfrowy Aparat Systemowy DGT 3490 GX WW,
 • Cyfrowy Aparat Systemowy DGT 4310 EuroISDN,
 • Terminal dyspozytorski DGT 3780,
 • Centrala Taktyczna DGT 3450 EL

W dniach 1 - 14 maja 2008 r. w ośrodku szkolenia poligonowego Lager Aulenbach niedaleko Baumholder w Niemczech odbyły się po raz 10 międzynarodowe manewry wojskowe w zakresie łączności i informatyki.

W tym roku wzięło w nich udział 40 państw, członków NATO i SEEBRIG. Ponad tysiąc specjalistów przeprowadziło około 1380 testów.

Nasza firma już po raz ósmy wzięła udział w tym przedsięwzięciu. DGT wystawiła do badań centralę polową DGT 3450-1 WW wyposażoną w interfejsy do obsługi łączności taktycznej i komercyjnej. Dodatkowo firma zaprezentowała swój nowy produkt – router IP DGT 7505 WW – przeznaczony do realizacji elastycznych sieci transmisji danych opartych o protokoły IP. Sieci te można budować wykorzystując środki łączności radiowej, infrastrukturę miedzianą, światłowodową oraz łącza dzierżawione w technologii TDM.

W dniach 23-24 kwietnia 2008 r. DGT wzięła udział w konferencji "Zarządzanie Ciągłością Działania - wyzwania dla nowoczesnych organizacji". Specjalista DGT, Sławomir Kwiatkowski przedstawił referat na temat: "DGT MCS/SS Integracja systemów zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa".

Uczestnicy konferencji mieli również okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami proponowanymi przez DGT takimi jak:

 • DGT-MCS/SS – system zintegrowanej łączności przewidziany dla służb ochrony i bezpieczeństwa zakładów przemysłowych
 • IPNova – IP PBX nowoczesne rozwiązanie DGT dla biznesu
 • Telefony systemowe VoIP z rodziny Astra

DGT jest sponsorem konferencji organizowanej przez PKO Bank Polski SA, wspólnie z innymi partnerami biznesowymi.

Źródło:
www.bcm-konferencja.pl

Z przyjemnością inforujemy, że DGT zdobyła Złoty Medal Targów Intertelecom 2008 za System DGT GSM for Fixed.

System ten umożliwia, dzięki wykorzystaniu infrastruktury sieci GSM, dotarcie z usługą telefonii stacjonarnej POTS wszędzie tam, gdzie położenie tradycyjnej linii przewodowej jest z technicznego lub ekonomicznego punku widzenia bardzo utrudnione.

Abonenci systemu wyposażani są w terminal radiowy, do którego można dołączyć standardowe urządzenia stacjonarne (telefon, fax, modem). Terminal ten, poprzez sieś GSM, oferuje styk z siecią stacjonarną i dostęp do usług tej sieci.
Sieć GSM wykorzystywana jest jako klasyczna sieć dostępowa. W ten sposób można dotrzeć do szerokiej grupy abonentów pozbawionych możliwości korzystania z usług sieci stacjonarnej.

Źródło:
http://www.mtl.lodz.pl/web/index/getpage/page/724

Mamy przyjemność poinformować, że 19 marca 2008 o godzinie 19 przedstawiciele DGT byli gośćmi Piotra Świąca w programie „Forum gospodarcze”. Jak co tydzień rozmawiano o stanie polskiej i pomorskiej gospodarki, dywagowano nad czynnikami zapewniającymi jej wzrost i wskazywano te, które ją spowalniają.

DGT rozpoczęła działalność szkoleniową. Ośrodek szkoleniowy, z siedzibą w Bielkówku k. Gdańska kierowany jest przez nowo powołanego kierownika Aleksandrę Faron.

Baza dydaktyczna i kadra jest przygotowana do prowadzenia zajęć dla kursantów z kraju i zagranicy. Ośrodek proponuje specjalistyczne szkolenia z zakresu obsługi sprzętu produkowanego przez DGT oraz sprzętu łączności innych producentów, w tym radiostacji oraz teleinformatyki. Zajęcia odbywają się nie tylko na terenie ośrodka szkoleniowego, ale w zależności od potrzeb mogą być organizowane na terenie całego kraju.

Od kwietnia 2008 roku rusza nowy cykl szkoleniowy: „Telekomunikacja bez tajemnic”. Obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne z zakresu zagadnień współczesnej telekomunikacji:

 • Sieci ISDN,
 • Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych,
 • Protokół SIP i pokrewne zagadnienia VoIP,
 • Jakość usług i bezpieczeństwo w sieci VoIP,
 • Sygnalizacja H.323 w sieci VoIP,
 • Współczesne sieci teleinformatyczne wykorzystujące technikę DWDM.

Problematykę tych szkoleń potraktowano szeroko, począwszy od koncepcji sieci ISDN i VoIP i ich początkowej konfiguracji, aż do utrzymania bezpieczeństwa eksploatowanych sieci.
Szkolenia uwzględniają zagrożenia bezpieczeństwa telekomunikacji, metody ochrony informacji, praktyczne porady dotyczące rozwiązań w zakresie sprzętu i oprogramowania, przykłady bezpiecznych sieci telekomunikacyjnych wojskowych i cywilnych oraz wytyczne dotyczące zarządzania i obsługi sieci.
Szkolenia przewidziane są dla techników i inżynierów - pracowników wszystkich szczebli pragnących uaktualnić i rozszerzyć wiedzę na temat współczesnych systemów telekomunikacji.

29 stycznia 2008 roku, w salach Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się Gala z okazji piętnastolecia istnienia Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Członek Zarządu DGT, pan Marek Śliwiński odebrał z rąk Prezes Zarządu Izby pana Stefana Kamińskiego wyróżnienie, za szczególne współdziałanie w tworzeniu warunków rozwoju sektora elektronicznego i telekomunikacyjnego w Polsce oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych Izby w tym zakresie.

W uroczystości, w której honorowym gościem był Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, wzięło udział ponad 250 osób związanych z polską telekomunikacją i elektroniką.

W nocy z 19 na 20 stycznia w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbył się największy w historii, XIII Bal Lotników. DGT tradycyjnie uczestniczyła w tym spotkaniu, byliśmy również sponsorem tego miłego spotkania.

Bal zainaugurował obchody 90-lecia polskiego lotnictwa, uczestniczyło w nim blisko 550 lotników i osób związanych z polską obronnością. Punktem kulminacyjnym było wręczenie wyróżnienia 10 najlepszym roku 2007 technikom i pilotom wojskowym. Wyróżnieni żołnierze Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej otrzymali grawertony od dowódcy Sił Powietrznych, gen. broni Andrzeja Błasika i laptopy wręczane przez przewodniczącego Krajowej Rady Lotnictwa, Mieczysława Majewskiego.

Przyznana została również Nagroda Specjalna Dowódcy Sił Powietrznych i przewodniczącego KRL, otrzymał ją Andrzej Ziober.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299