Zarząd DGT Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że 31 marca 2006 roku, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, nastąpiło połączenie DGT Sp. z o. o. z DGT-SERWIS Sp. z o. o.. Podmiotem przejmującym była Spółka DGT.

Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku DGT-SERWIS na rzecz DGT. Sąd Rejonowy w Gdańsku dokonał odpowiedniego zapisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku połączenia, DGT Sp. z o.o. wstępuje z dniem 01 kwietnia 2006 roku we wszystkie prawa i obowiązki DGT-SERWIS Sp. z o.o., w tym zobowiązania i należności.

Wszystkich klientów DGT-Serwis zapewniamy, że zadania i pełna oferta tej firmy zostały przeniesione do DGT, w związku z tym jakość i standard usług świadczonych dotychczas przez DGT-Serwis nie ulegnie zmianie.

W dniach 22-24 marca 2006 roku, DGT wzięła udział w największych w Polsce targach branży telekomunikacyjnej INTERTELECOM w Łodzi. Firma zaprezentowała najnowsze produkty w swojej ofercie:

 • DGT STT - Serwer TeleTranzytowy - produkt przeznaczony dla operatorów telekomunikacyjnych
 • DGT INTAR – najnowszy program taryfikacyjny PREMIERA!
 • Komputer przenośny typu handheld DGT KARAT 400 PREMIERA!
 • System Dyspozytorsko - Alarmowo - Rozgłoszeniowy HETMAN
 • Zintegrowany System Telekomunikacyjny MCS – w zastosowaniach dla dyspozytorów w Centrach Powiadamiania Ratunkowego oraz kontrolerów ruchu lotniczego
 • System e-Locus - projekt kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego dla administracji samorządowej wszystkich szczebli

DGT zajęła 5 miejsce w rankingu polskich firm innowacyjnych przeprowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita pod koniec 2005 roku. O pozycji w rankingu zadecydowały wyniki, zastosowanych w badaniu, następujących kryteriów oceny:

 • wydatki na działalność badawczo-rozwojową (B+R),
 • liczba zatrudnionych w działalności B+R w przeliczeniu na pełne etaty,
 • struktura wydatków na działalność B+R (podział na prace własne firmy, nabywanie wyników prac B+R od przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, wyższych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych),
 • struktura finansowania działalności B+R (podział na środki własne przedsiębiorstw, środki budżetowe oraz unijne),
 • pięć pytań dodatkowych (TAK/NIE) dotyczących: sprzedanych licencji, uzyskanych patentów, funkcjonowania wyodrębnionego działu B+R oraz opracowania produktu, który nie ma odpowiednika za granicą (innowacyjność w skali międzynarodowej).

Przez działalność badawczą-rozwojową (B+R) rozumie się systematycznie prowadzone prace, których celem jest powiększenie zasobów wiedzy. Obejmują badania podstawowe i stosowane oraz prace rozwojowe.

Badania podstawowe sa to prace teoretyczne i eksperymentalne, podejmowane dla zdobycia wiedzy, nieukierunkowane na uzyskanie konkretnych zastosowań praktycznych.

Badania stosowane są to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne. Polegają na poszukiwaniu zastosowań dla wyników badań podstawowych bądź na poszukiwaniu nowych rozwiązań dla z góry założonych celów.

Prace rozwojowe (konstrukcyjne, technologiczno-projektowe oraz doświadczalne) polegają na zastosowaniu istniejącej już wiedzy w opracowaniu nowych produkcji lub ulepszeniu istniejących materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, systemów czy usług, łącznie z przygotowaniem i badaniem prototypów oraz instalacji pilotażowych.

W dniach 11-14 października 2005 w Kijowie odbyły się największe na Ukrainie targi poświęcone najnowszym trendom współczesnej telekomunikacji i informatyki - „Informatyka i Łączność 2005”. W dotychczasowych trzynastu edycjach tej imprezy DGT uczestniczyła już po raz dziesiąty.

13 2

Na wystawie przedstawiono najnowsze propozycje DGT skierowane na coraz bardziej wymagający rynek ukraiński. Swoją premierę miał system alarmowo-dyspozytorsko-rozgłoszeniowy dedykowany dla przemysłu wydobywczego. Temu produktowi poświęcone było też seminarium firmowe: „Nowe rozwiązania łączności technologicznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa w warunkach ekstremalnych i sytuacjach awaryjnych”.

Oferta DGT spotkała się z dużym zainteresowaniem. Firma jest znana na tutejszym rynku, chociażby z realizacji unikalnego projektu modernizacji systemu łączności Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Nawiązane na targach kontakty, tak partnerskie jak i handlowe, powinny w przyszłości zaowocować kolejnymi przedsięwzięciami.

 

XXI Krajowe Sympozjum Telekomunikacji w Bydgoszczy (7-9.IX.2005) jest okazją, aby zaprezentować szeroki wachlarz nowych możliwości systemów telekomunikacyjnych oferowanych przez DGT. Kluczowym elementem pozwalającym na wprowadzenie całej gamy nowych usług w serwerach telekomunikacyjnych DGT klasy Millenium jest karta VoIP.

Jest to ostatni krok na drodze do pełnej integracji sieci PSTN z sieciami IP (w warstwie sprzętowej) oraz konwergencji zaawansowanych usług telekomunikacyjnych.

 • Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi:
 • VoIP DGT - Nowe możliwości sprawdzonych Systemów
 • Karta VoIP (Pakiet Voice over IP)
 • NetCRR - rejestracja VoIP
 • SysMaster - SoftSwitch VoIP w ofercie DGT

Ogromne znaczenie ma również fakt, że dotychczasowi użytkownicy central DGT są w bardzo komfortowej sytuacji. DGT, pamiętając o swoich stałych klientach przewidziała bowiem możliwość niedrogiej modernizacji starszych central DOSowych do poziomu nowoczesnego serwera telekomunikacyjnego klasy IP PABX - DGT Millenium.

Na KST w Bydgoszczy DGT zaprezentuje cztery obszary zastosowań technologii VoIP:

 • Sieci metropolitalne
 • Interfejs VoIP dla central DGT
 • Sieciowanie central kanałami IP
 • Rejestracja rozmów w sieci IP

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska: Instytut Telekomunikacji ATR, Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7, stoisko A30

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299