DGT Spółka z o.o. zrealizuje do końca 2020 roku projekt pn. Budowa Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM). Zamawiającym jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, w którym funkcjonuje Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Projekt obejmuje dwa zadania.

Pierwsze zakłada budowę niezależnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM, na potrzeby przyjmowania zgłoszeń głosowych wyłącznie na numer alarmowy 999 oraz głosowej komunikacji wewnętrznej pomiędzy Dyspozytorem Medycznym a Operatorem Numerów Alarmowych, wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego, dyspozytorami innych służb ratowniczych, zespołami ratownictwa medycznego, jak również komunikacji pomiędzy Dyspozytorami Medycznymi w Dyspozytorniach Medycznych oraz rejestracji i archiwizacji zapisów rozmów głosowych. W ramach tego zadania zostanie również wykonana migracja 282 Konsol Dyspozytorskich, które obecnie są dołączone do Podsystemu Zintegrowanej Łączności Centrów Powiadamiania Ratunkowego, a docelowo mają znaleźć się w nowo budowanym systemie.

Drugie obejmuje integrację, z wybudowanym w zadaniu pierwszym PZŁ SWD PRM, istniejących systemów łączności radiowej, które są wykorzystywane przez Państwowe Ratownictwo Medyczne w poszczególnych województwach.

Mowa tu o aktualnie wykorzystywanych systemach przemiennikowych m. in. firmy Motorola, systemie Kenwood oraz radiach bazowych pracujących w trybie analogowym i cyfrowym. Na potrzeby łączności radiowej w ramach sieci OST112, zostanie wyodrębniona dedykowana sieć IP z routingiem do części sieci OST 112, zawierającej pozostałe elementy systemu PZŁ SWD PRM i Konsole Dyspozytorskie.

Budowany system będzie składał się z Serwerów Komunikacyjnych zlokalizowanych w 17 Ośrodkach Regionalnych oraz z 2 ośrodków krajowych POK PZŁ i ZOK PZŁ. Zostanie on wybudowany w oparciu o system DGT MCS, będący zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem programowo-sprzętowym oferującym użytkownikom funkcjonalności dyspozytorskie w zakresie łączności telefonicznej, radiowej, bezgłosowej oraz funkcje integracji środków łączności zbudowanych w oparciu o różne technologie i standardy.

Komunikacja systemu z siecią PSTN będzie odbywała się z wykorzystaniem sygnalizacji SS7, natomiast korespondencja wewnątrz systemowa oraz komunikacja z abonentami sieci OST112 będzie odbywała się poprzez łącza SIPtrunk. Komunikacja z dołączonymi systemami radiowymi będzie realizowana przy użyciu sieci IP. W celu zwiększenia użyteczności i niezawodności systemu, zostaną wprowadzone zaawansowane mechanizmy wzajemnej zastępowalności Dyspozytorni Medycznych zarówno w zakresie obsługi telefonicznych wywołań alarmowych, jak również łączności radiowej. Budowany system będzie jedynym, obejmującym terytorium całej Polski, który zapewni integrację systemów radiowych, telefonii, a w przyszłości umożliwi dołączane kolejnych środków łączności, np. łączność satelitarną, łączność LTE, łączność 5G. Dzięki interfejsowy DGT MCS służącemu do komunikacji z zewnętrznymi systemami klasy SWD, system będzie współpracował z SWD PRM, co umożliwi między innymi kojarzenie formatki z połączeniem alarmowym i wyświetlanie jej na stanowisku, na którym zostało odebrane to połączenie oraz dynamiczne kojarzenie identyfikatorów radiowych z zespołami wyjazdowymi. Gwarantem niezawodności i otwartości systemu na nowe rozwiązania technologiczne jest DGT Sp. z o.o., która opracowała, wdrożyła i stale rozwija system DGT MCS.

Dyspozytorzy Medyczni do codziennej pracy będą wykorzystywać nowoczesną i ergonomiczną aplikację DGT DCA, która będzie zainstalowana na blisko 400 Konsolach Dyspozytorskich DGT 5810-10. Z poziomu jednej aplikacji, Dyspozytor Medyczny będzie mógł prowadzić rozmowy telefoniczne, korespondencję radiową, odsłuchiwać zarejestrowane rozmowy.

mapa pzl

Rezultatem realizacji projektu będzie zapewnienie:

  • obsługi zgłoszeń głosowych kierowanych na numer alarmowy 999 do DM,
  • możliwości rejestrowania wszystkich rozmów prowadzonych pomiędzy osobą zgłaszającą i Dyspozytorem medycznym oraz komunikacji wewnętrznej, w tym łączności radiowej,
  • zapewnienie wymiany informacji pomiędzy PZŁ SWD PRM i SWD PRM dla potrzeb procesu przydzielania zgłoszeń telefonicznych i formatek zdarzeń do obsługi poszczególnych stanowisk Dyspozytorów medycznych,
  • dostarczenie rozwiązania pozwalającego na zapewnienie ciągłej dostępności usług niezbędnych do prawidłowego przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach,
  • integracji obecnie działających rozwiązań łączności radiowej z powstałym Podsystemem Zintegrowanej Łączności.

PZŁ SWD PRM będzie dysponował pojemnością do obsługi minimum 12 milionów połączeń telefonicznych w skali roku.

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym nowym produktem - Minikonsolą dyspozytorską z aplikacją DCA.

Produkt ten należy do grupy konsol dyspozytorskich produkcji DGT i jest najmniejszy pod względem wymiarów. Dzięki zwiększeniu czytelności (panel LCD), intuicyjnej i wygodnej obsłudze (ekran dotykowy), użytkowanie minikonsoli jest łatwe i ergonomiczne.

Prosimy kliknąć link, aby zapoznać się ze szczegółami na temat Minikonsoli.

Po sukcesach na rynku energii elektrycznej (duże dostawy urządzeń z rodziny M2M), pora na zdobywanie rynku w sektorze gazu. Przyjęliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo Technicznej FORGAZ: Techniki i technologie dla gazownictwa - pomiary, badania, eksploatacja. Konferencja, którą organizował Instytut Nafty i Gazu, odbyła się w Muszynie (był prawdziwy śnieg!, a nie ma go w całej Polsce) w dniach 8-10 stycznia 2020.

Konferencja zgromadziła przeszło 120 osób, reprezentujących Gaz System i Polską Spółkę Gazownictwa, a także firmy pracujące dla branży. Podczas wydarzenia, na naszym niedużym stoisku, informowaliśmy o naszych możliwościach w dziedzinie uinteligentnienia infrastruktury. Mamy nadzieję na szybkie wejście na ten rynek.
 

W dniach 26-29 listopada 2019 bylismy w Wiśle, na kolejnej edycji konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce. Po raz kolejny uczestniczylismy w interesujących prezentacjach, a na naszym stoisku gościliśmy naszych klientów. Prezentowaliśmy produkty z rodziny M2M.

 

Po raz trzeci z rzędu naszą ofertę prezentowaliśmy na największym wydarzeniu tego typu we wschodniej Polsce, Targach Energetics. W 2019 roku odbyły się one w dniach 19-21 listopada, na terenie Targów Lublin.

Poczas wydarzenia nasz produkt DGT UMAD otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepszy produkt.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego jest organizatorem Sympozjum TOp-gaz, które odbywa sie od kilku lat w cyklu dwuletnim. To pierwsze wydarzenie branży górniczej, w którym bierzemy udział.

Jubileuszowa, X edycja sympozjum TOp-gaz „Technika opomiarowania gazu dziś i jutro”, pod hasłem „Gazowe Paliwa Przyszłości” odbyła się w dniach 13 - 15 listopada 2019 roku w Bronisławowie, w środkowiej Polsce.

Podczas Sympozjum TOp-Gaz przedstawione zostały najważniejsze i najciekawsze dla branży zagadnienia. Należą do nich te, dotyczące wyzwań jakie stanowić będzie wprowadzanie wodoru do sieci gazowych, a także związane z pomiarami skroplonego gazu ziemnego.

DGT prezentowała swoją ofertę na niedużym, ale popularnym wśród uczestników stoisku.

 

 

13 października 2019 r. zahartowana reprezentacja DGT wzięła udział w rajdzie Żuławy Wkoło. To ostatni maraton tryptyku "Kolarstwo ze smakiem" Mimo nieprzyjaznej pogody osiągnęliśmy niezły rezultat - zdobyliśmy trzecie miejsce!

 

W dniach 2-3 października 2019 r. byliśmy w Warszawie na Konferencji Radiokomunikacji Profesjonalnej RadioEXPO. Jest to zdecydowanie największe wydarzenie branżowe w Polsce, na które zjeżdżają użytkownicy systemów radiowych z całej Polski.

Nasze stoisko odwiedzali głównie nasi dotychczasowi klienci, choć nie brakowało nowych, potencjalnych klientów. Duże zainteresowanie wzbudziła konsola dyspozytorska DGT 5810-11, a także system DGT PTT Connect.

 

W dniach 2-3 października 2019 przebywaliśmy w Krakowie na 10. Międzynarodowych Targach Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE. Wśród uczestników targów promowaliśmy systemy komunikacyjne naszej produkcji, które mogą mieć zastosowanie w przemyśle.

 

W dniach 25-26 września 2019 r. w Lublinie odbyła się  trzecia edycja Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic. GRANICE 2019 to jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone prezentacji formacji działających na granicach. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji i targów było bezpieczeństwo finansowe i gospodarcze na polskich granicach oraz granicy zewnętrznej UE.

Byliśmy tam z ofertą sprzętu wojskowego oraz DGT PTT Connect, DGT MUŁK, a także z ofertą kolejową - odbyliśmy m.in. spotkania z przedstawicielami Służby Ochrony Kolei.

W dniach 17-19 września 2019 zaprezentowaliśmy się na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB. To największe wydarzenie branży elektroenergetycznej w Polsce.

Na naszym stoisku promowaliśmy urządzenia M2M oraz pozostałe produkty DGT. Wśród gości stoiska było bardzo dużo użytkowników naszych urządzeń do transmisji danych.

Ponad 20 reprezentantów drużyny DGT stanęło na starcie rajdu rowerowego "Kociewie Kołem". Wydarzenie odbyło się 8 września 2019 roku. To druga impreza tryptyku "Kolarstwo ze smakiem". Podobnie jak w zeszłym roku impreza wystartowała spod bram średniowiecznego grodziska w Owidzu k. Starogardu Gdańskiego. Nasza drużyna zajęła 3 miejsce.

 

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299