W dniach 14-16 listopada 2017 r. uczestniczyliśmy w X edycji Targów Energetycznych Energetics. Spotykają się tu wystawcy branży energetycznej. Prezentowaliśmy urządzenia do przemysłowej, bezprzewodowej transmisji danych. W imprezie uczestniczyło około 100 firm i instytucji. Poniżej kilka ujęć jak się prezentowaliśmy.

 

DGT rozpoczęła aktywną pracę w ramach Porozumienia na rzecz Strategii 5G dla Polski. Jest to porozumenie pomiędzy państwem, jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami w celu wdrożenia w Polsce sieci piątej generacji. Aktualnie DGT bierze udział w pracach trzech zespołów roboczych. Uczestnicy projektu zobowiązują się do dołożenia starań w celu stworzenia dokumentu wyznaczającego kierunek realizacji budowy sieci 5G w Polsce.

Od pażdziernika 2017 r. cały ruch na numer alarmowy 999 obsługiwany jest przez dyspozytorów medycznych z czterdziestu dwóch Dyspozytorni Medycznych rozlokowanych na terenie całej Polski. Realizacja połączeń odbywa się za pośrednictwem systemu łączności wdrożonego przez DGT. Dyspozytorzy medyczni obsługują połączenia przy pomocy konsol DGT. Obsługa numeru 999 jest drugim, po numerze alarmowym 112, ogólnopolskim systemem łączności, wdrożonym przez DGT.


eCall to ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie nowe samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze sprzedawane w UE od końca marca 2018 r. mają mieć instalowane urządzenia, które w razie wypadku automatycznie zawiadomią najbliższe centrum ratownictwa. System ten będzie umożliwiał manualne lub automatyczne wezwanie pomocy pod numer alarmowy 112.

W Polsce przyjęto, że obsługą tych informacji będą zajmować się operatorzy CPR (w 17 lokalizacjach na terenie kraju).  W automatycznie przygotowywanej, przez urządzenie zainstalowane w samochodzie, informacji MSD (Minimum Set of Data), - obok informacji o wypadku - przekazane zostaną również inne dane, takie jak: czas zdarzenia, dokładne położenie geograficzne pojazdu w czasie zdarzenia, dane pojazdu (w tym numer identyfikacyjny VIN). Taka paczka danych zostanie przekazana do CPR, nawet jeśli pasażer nie będzie w stanie mówić lub będzie nieprzytomny. Transmisja paczki danych zrealizowana zostanie w kanale głosowym wykorzystanym w następnej kolejności do nawiązania kontaktu głosowego pomiędzy operatorem CPR, a pasażerami pojazdu biorącego udział w wypadku.

Wprowadzenie obsługi eCall było możliwe dzięki rozszerzeniu funkcjonalności Podsystemu Zintegrowanej Łączności o odbiór i przetwarzanie informacji MSD oraz dołożeniu obsługi połączeń głosowych eCall do funkcjonalności konsol operatora CPR.

Z satysfakcją przypominamy, że Podsystem Zintegrowanej Łączności, wchodzący w skład zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego SIPR zbudowany został w oparciu o system DGT MCS. SIPR jest ogólnokrajową platformą służącą do obsługi zgłoszeń alarmowych na potrzeby m.in. funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego CPR. Jest to kolejny, ale nie ostatni, krok w rozwoju Podsystemu Zintegrowanej Łączności, który został zbudowany w 2011 r. i stale jest rozwijany.

W dniach 12-14 września 2017 odbyły się - już po raz 30 - Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB. Prezentowaliśmy urządzenia komunikacyjne (modemy, rutery) do zastosowania w Inteligentnych Sieciach Elektroenergetycznych.  To niezawodne rozwiązania oparte o dostęp do sieci radiowych w standardach 2G/3G/LTE oraz CDMA2000.

Nasze uczestnictwo na tej imprezie uważamy za bardzo udane.

 

W dniach 8-10 czerwca uczestniczyliśmy w Targach IFRE-EXPO, w Kielcach. Nasze stoisko zlokalizowane było w Klastrze Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska naturalnego podczas Kielce IFRE-EXPO.

 

Prezentowaliśmy ofertę skierowaną dla służb pożarniczych.

W dniach 1-4 czerwca byliśmy z naszym stoiskiem na Targach Pro Defence w Ostródzie.

Promowaliśmy nasze produkty zapewniające bezpieczeństwo komunikacji, szczególnie w obliczu cyberataków. 

W dniach 26 - 28 kwietnia 2017 r., podczas targów EUROPOLTECH, prezentowaliśmy na naszym stoisku produkty, zwiększające bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, w tym innowacyjny system telekomunikacyjny z rozwiązaniem DGT Cyber Protektor, zgłoszony do Programu SUPERNOWOCZESNY 2017 i Konkursu o Nagrodę "Złota Gwiazda Policji".

6 października 2016 byliśmy uczestnikami konferencji i wystawy RadioEXPO w Warszawie. RadioEXPO to prezentacja produktów, systemów, technologii, usług i kompleksowych rozwiązań z zakresu profesjonalnej łączności radiowej.

Na naszym stoisku promowaliśmy system DGT MCS oraz Mobilny Integrator Radiowy MRI. Podczas sesji plenarnej konferencji wystąpiliśmy z prezentacją omawiającą system DGT PTT Connect.

Konferencja "Ratownictwo Medyczne - trendy i narzędzia wsparcia" odbyła sie w Warszawie 5 października 2016. Wydarzenie poświęcone było zagadnieniom związanym z pracą ratownika medycznego w kontekście organizacji pracy, komuniikacji i niezawodnej łączności oraz umiejętności korzystania z najnowocześniejszego sprzętu. Podczas konferencji wygłosiliśmy referat o systemie DGT MCS, a na stoisku promowaliśmy: DGT MCS, Mobilny Integrator Radiowy oraz DGT PTT Connect. 

Konferencja "Realizacja zadań obronnych w administracji publicznej" odbyła się w Polanicy Zdroju w dniach 22-23 września 2016. Uczestnikami konferencji byli pracownicy samorządowi z terenu województwa dolnośląskiego, zajmujący się zarządzaniem kryzysowym.

Podczas wykładu oraz na stoisku w foyer promowalśmy Mobilny Integrator Radiowy MRI, system PTT Connect, a także system DGT MCS.

 

Konferencja "Security Case Study" odbyła się w dniach 14-15 września 2016 w Warszawie. To konferencja organizowana przez praktyków, ludzi, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa teleinformatycznego, gotowych do dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Podczas konferencji mieliśmy okazję wygłosić referat na temat produkowanej przez nas Wieloprocesorowej Platformy Przetwarzania Danych Czasu Rzeczywistego DGT RMP. Promowaliśmy ją także na naszym stoisku zorganizowanym przy okazji tej konferencji.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip