Miło nam poinformować, że nasz pracownik, pan Mariusz Miszewski - związany z DGT od początku jej istnienia - został powołany na eksperta Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014.  Jest to wyraz uznania dla jego wysokich kwalifikacji, kompetencji oraz potwierdzenie, że dotychczasowa jego działalność zawodowa i duża aktywność na niwie naukowej i społecznej jest akceptowana i potrzebna. To także duże wyróżnienie dla DGT.

Zadaniem Sekcji Telekomunikacji jest upowszechnianie i stymulowanie rozwoju szeroko rozumianej telekomunikacji, włącznie z technikami informacyjnymi i zagadnieniami społeczeństwa informacyjnego. Działalność Sekcji  obejmuje też  problemy interdyscyplinarne, w szczególności powiązania techniki – telekomunikacji i teleinformatyki – z ekonomią, prawem, socjologią, zagadnienia telemedycyny itp.

DGT bierze aktywny udział w promowaniu nowoczesnego modelu ratownictwa. Po raz kolejny będzie sponsorem Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw Ratowników Medycznych w Szczyrku organizowanych przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Zawody odbędą się w dniach 25-28 stycznia. Zamysłem tegorocznych mistrzostw jest pokazanie możliwości ratowania zdrowia i życia ludzkiego w oparciu o najnowocześniejsze technologie.

Uczestnikami będą najlepiej wyszkolone zespoły ratownictwa medycznego. W mistrzostwach weźmie udział 49 załóg z Polski oraz 13 z zagranicy: z Ukrainy, Litwy, Grecji, Niemiec i Belgii. Mistrzostwa są dla ratowników okazją do sprawdzenia i doskonalenia swoich umiejętności w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Ponadto organizator zadbał o walory edukacyjne i przewidział w programie 2 panele naukowe, obejmujące między innymi następujące tematy: „Zdarzenia masowe w medycznym postępowaniu ratowniczym”, „Aspekty medyczne współczesnych katastrof”, „Rodzaje oparzeń, ocena stanu poszkodowanego, procedury ratownicze”.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Więcej informacji o zawodach na stronie organizatora: http://pogotowie.bielsko.pl/mistrzostwa/

W związku z zakończeniem projektu „e-Szczytno – budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej”, 7 grudnia 2011 w Urzędzie Miejskim w Szczytnie obyło się jego oficjalne podsumowanie wraz z symbolicznym przecięciem wstęgi. Jest to pierwszy tego typu projekt w województwie warmińsko-mazurskim.

W dniu 02.03.2011 r. DGT podpisała umowę z miastem Szczytno na realizację projektu pod nazwą "e-Szczytno - budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej". Zakres projektu obejmuje budowę szerokopasmowej sieci z wykorzystaniem technologii radiowej i światłowodowej łączącej 33 jednostki miejskie i powiatowe z obszaru miasta Szczytno . Dodatkowo, w połączonych siecią IP jednostkach, zostanie wdrożony system telefonii VoIP oraz zrealizowane zostaną publiczne punkty dostępu do Internetu tzw. hot spoty. Projekt przewiduje też realizację 10 kiosków informatycznych tzw. PIAP.

Wartość projektu wynosiła 4,1 mln zł, z czego prawie 3,5 mln zł stanowiło dofinansowanie z programu RPO Warmia i Mazury.

Projekt, którego wykonawcą była DGT, obejmował budowę szerokopasmowej sieci z wykorzystaniem technologii radiowej i światłowodowej łączącej 33 jednostki miejskie i powiatowe z obszaru miasta Szczytno. Dodatkowo, w połączonych siecią IP jednostkach, został wdrożony system telefonii VoIP oraz publiczne punkty dostępu do Internetu tzw. hot spoty, które pokryły około 70% miasta darmowym, bezprzewodowym dostępem do Internetu. Zrealizowano też 10 kiosków informatycznych, tzw. PIAP.

Przy okazji przypomnijmy, że pierwszym tego typu projektem realizowanym przez DGT, była budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN.

27 października 2011 r. zakończyły się targi ITU Telecom World 2011 w Genewie, jedno z największych wydarzeń skupiających przedstawicieli administracji państwowych, organizacji międzynarodowych, sektora telekomunikacji i nowoczesnych technologii na świecie. DGT była jednym z uczestników Pawilonu Polskiego, zorganizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z czołowymi firmami z sektora telekomunikacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce.

Polski pawilon narodowy między innymi dr Hamadoun I. Toure - sekretarz generalny ITU, Francois Rancy - dyrektor ITU-R, Brahima Sanou - dyrektor ITU-D, Jasna Matic - sekretarz stanu ds. Agendy Cyfrowej Republiki Serbii, Suvi Linden – członek Komisji Szerokopasmowej, jak również Cezary Grabarczyk - minister infrastruktury.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 6500 uczestników, wśród których znalazło się 332 światowych liderów (głowy państw, szefowie rządów, ministrowie, burmistrzowie miast, prezesi spółek telekomunikacyjnych), 251 prelegentów z 64 krajów, 237 firm z 41 krajów oraz 324 akredytowanych dziennikarzy. Setki tysięcy internautów śledziło targi dzięki internetowej transmisji na żywo.

Udział DGT w tym przedsięwzięciu był okazją do pokazania wkładu firmy w rozwój nowoczesnej telekomunikacji w Polsce oraz zaprezentowania m.in. najnowszych rozwiązań z zakresu komunikacji bezprzewodowej w sieciach komórkowych (technologie CDMA2000/EVDO oraz UMTS/HSPA).

W dniach 24-27 października 2011 DGT zaprezentuje się na targach ITU Telecom World 2011 w Genewie. DGT, wraz z innymi firmami i operatorami telekomunikacyjnymi, w ramach Polskiego Pawilonu Narodowego, będzie promować polską myśl techniczną. ITU Telecom World 2011 to największe wydarzenie skupiające przedstawicieli administracji państwowych, organizacji międzynarodowych, sektora telekomunikacji i nowoczesnych technologii na świecie.

Udział DGT w tym przedsięwzięciu to okazja do pokazania wkładu firmy w rozwój nowoczesnej telekomunikacji w Polsce oraz zaprezentowania m.in. najnowszych rozwiązań z zakresu komunikacji bezprzewodowej w sieciach komórkowych (technologie CDMA2000/EVDO oraz UMTS/HSPA). To także promocja Polski jako dynamicznego rynku nowych technologii.

Serdecznie zapraszamy do Polskiego Pawilonu Narodowego w Genewie.

W dniach 15-18 września 2011 r. odbędą się w Rytrze X Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym. Jest to okazja do podziwiania profesjonalizmu i sprawności zespołów ratowniczych w różnych, symulujących prawdziwe zdarzenia, sytuacjach. Mistrzostwa znalazły się w programie obchodów 120-lecia Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, drugiego – po wiedeńskim – w Europie. DGT jest sponsorem obchodów Jubileuszu.

Warto wspomnieć, że przy okazji Jubileuszu odbył się 4 czerwca 2011 Dzień Otwarty Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Odwiedzający mieli okazję poznać pogotowie od środka, przyjrzeć się z bliska czynnościom i sprzętom ratowniczym, dowiedzieć się jak postępować w różnych wypadkach, co należy zrobić do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Jedną z atrakcji było specjalnie urządzone demonstracyjne centrum dyspozytorskie. Mógł tu każdy zobaczyć rozmieszczenie i ruch karetek, przekonać się, że karetki są pod stałym nadzorem, co pozwala optymalnie wykorzystywać zespoły, by jak najszybciej docierały do miejsca zdarzenia.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe wdraża najnowocześniejsze w Polsce centrum dyspozytorskie, budowane w oparciu o Zintegrowany System Łączności DGT-MCS.

Od 6 do 8 września podczas XVI Międzynarodowych Targów BALTEXPO 2011 prezentowane są najnowsze osiągnięcia związane z gospodarką morską. DGT czeka na Państwa na stoisku 4.29. DGT jest ponadto głównym partnerem towarzyszącej targom IV Konferencji „Bezpieczeństwo portów i żeglugi na Morzu Bałtyckim”. Zapraszamy na naszą prezentację: „Zintegrowany System Bezpieczeństwa dla obszarów rozległych” po zakończeniu panelu tematycznego: „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa obszarów morskich”, w dniu 7 września.

DGT - jak co roku - zaprezentuje swoją najnowszą ofertę podczas trwania Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach. W tym roku będzie to już XIX edycja tej największej w Polsce imprezy wystawienniczej, prezentującej najnowsze osiągnięcia w branży obronnej oraz systemy logistyczne i ochrony służące bezpieczeństwu, jak również stosowane w ratownictwie.

Na stoisku DGT będzie zaprezentowana najnowsza mobilna centrala taktyczna DGT 7508 EL z wyposażeniem dodatkowym w postaci polowych przełącznic i cyfrowego aparatu systemowego DGT 3490 GX WW. Zestaw przewidziany jest do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych, m.in.: na misjach pokojowych, w których uczestniczy Wojsko Polskie.

DGT zaprezentuje też najnowszy terminal dyspozytorski z ekranem dotykowym DGT 5810-10 w wersji cywilnej i DGT 5810-10 WW w wersji wojskowej. Terminal ten może być również wykorzystany jako stanowisko dyspozytora dla sieci trunkingowej CDMA2000 GoTa.

Terminale są częścią systemu DGT-MCS integrującego w ramach jednorodnego systemu dyspozytorskiego cyfrowe oraz analogowe środki łączności radiowej ze środkami łączności stacjonarnej. W oparciu o system DGT-MCS można budować Regionalne Dyspozytornie Państwowego Ratownictwa Medycznego, Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego WCPR 112, Miejskie Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej oraz inne zintegrowane systemy komunikacji, gdzie w ramach jednolitego systemu łączności wykorzystywane są radiotelefony, radiostacje, telefony (stacjonarne, komórkowe i VoIP).

DGT zaprasza na swoje stoisko firmowe w dniach 5-8 września, hala E, stoisko 24.

Kielce1

Kielce2

„DGT - ludzie, innowacje, plany rozwojowe. Firma w relacjach: nauka – biznes – samorząd” to przewodni temat wizyty, którą 18 lipca 2011 r. złożyli firmie: Roman Zaborowski – Wojewoda Pomorski, Ryszard Świlski - członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Grzegorz Mocarski - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego, Marek Biernacki i Paweł Orłowski – posłowie RP.

Goście z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji firmowej, którą poprowadził pan Mirosław Zbrzeźniak, Dyrektor Biura Realizacji. O planach rozwojowych, polityce innowacji, współpracy i potencjale twórczym polskich konstruktorów opowiedział pan Andrzej Adler – prezes DGT. Uczestnicy wizyty zapoznani zostali też z planami współpracy spółki z Politechniką Gdańską, Akademią Marynarki Wojennej, Uniwersytetem Gdańskim. Wyrazili duże zainteresowanie projektem badawczo-rozwojowym realizowanym wspólnie z pomorskimi uczelniami w ramach X konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Podczas wizyty goście mieli okazję z bliska przyjrzeć się pracy inżynierów Biura Konstrukcji DGT oraz zapoznać się z procesem produkcji z wykorzystaniem nowoczesnej linii do montażu powierzchniowego.

1 czerwca 2011 roku TP uruchomiła usługę o nazwie Neostrada Fiber. Wykorzystując technologię VDSL operator oferuje dostęp do Internetu w dwóch opcjach prędkości:  40 Mb/s lub 80 Mb/s. Po stronie klienta instalowany jest terminal dostępowy. Jednym z dwóch do wyboru jest router DGT RGW VDSL2 G. W pierwszym etapie Neostrada Fiber jest dostępna dla mieszkańców Warszawy (Saska Kępa i Służewiec), Wrocławia, Rzeszowa, Leszna, Oborników Śląskich, podwarszawskiego Brwinowa i Zielonek koło Krakowa. Łączny zasięg obejmuje 0,5 mln gospodarstw domowych.

Jesienią 2011 roku do tych lokalizacji dołączą kolejne miejscowości. Do tego czasu wdrożymy w TP nowszą wersję routera o rozszerzonej funkcjonalności – DGT RGW VDSL2 FG4. Modemy DGT, projektowane i produkowane w siedzibie firmy w Straszynie, od grudnia były testowane na zasadach tzw. pilota komercyjnego. Uzyskały bardzo dobre wyniki.

Zakończyła się właśnie IX Międzynarodowa Wystawa Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej EDURA 2011. W ramach wystawy przeprowadzony został konkurs na najlepsze wystawiane wyroby przeznaczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie. Terminal dyspozytorski DGT 5810-10 otrzymał wyróżnienie tej imprezy.

 edura2011

19 maja 2011 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla przedsiębiorstw wyłonionych w ramach rankingu „Lista 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce”. Wśród 50 nagrodzonych Certyfikatem Innowacyjności znalazła się DGT Sp. z o.o. W tym roku odbyła się szósta edycja rankingu 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce prowadzona przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz sieć naukową MSN. Firmy zostały ocenione pod względem innowacyjności rynkowej, procesowej, nakładów na innowacyjność, patentów i kontraktów europejskich w 2009 roku. W porównaniu do ubiegłorocznej edycji odnotowaliśmy skok o 24 miejsca w górę!

„Raport o innowacyjności gospodarki Polski” dostępny będzie na stronie internetowej www.inepan.waw.pl.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299