W dniach 13-15 września 2016 uczestniczymy w Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2016 w Bielsku Białej. Tym razem mamy stoisko, na którym prezentujemy zarówno ofertę DGT oraz DGTronik. Nasza oferta obejmuje produkty i systemy dla rynku energetycznego, głównie do przemysłowego przesyłania danych. Pierwszy raz nasze stoisko zlokalizowane jest w oddzielnym, zewnętrznym pawilonie.

Pierwszego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, na naszym stoisku gościliśmy Antoniego Macierewicza, Ministra Obrony Narodowej. Spotkanie było krótkie, ale interesujące. Okazało się, że pan Minister zna i docenia wkład DGT w modernizację polskiej Armii.

W dniach 6-9 września 2016 prezentowaliśmy naszą ofertę podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Największe zainteresowanie wzbudziły Mobilny Integrator Radiowy oraz Platforma RMP. Oba produkty kandydowały do nagrody DEFENDER, jednak jury nie wyróżniło naszych produktów.

Przez nasze stoisko przewinęło się ok. 200 osób.

 

 

dniach 20-22 czerwca 2016 wzięliśmy udział w targach Balt Military Expo / Rescue Expo, które odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich. Na naszym stoisku wielkości 12 m kw. byli obecni pracownicy Biura Rynku Wojskowego oraz Biura Handlu i Marketingu. Odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań z potencjalnymi klientami, gościliśmy też klientów dotychczasowych.

21 lipca 2016 uczestniczyliśmy w Kongresie Pożarnictwa, który został zorganizowany na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na naszym stoisku prezentowaliśmy Zintegrowany System Łaczności Dyspozytorskiej DGT MCS oraz dwa typy Mobilnych Integratorów Radiowych. Ekspozycję DGT odwiedziło kilkadziesiąt osób.

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2016, już po raz osiemnasty, odbyła się w Amsterdamie kolejna edycja Kongresu i Targów Łączności Krytycznej - Critical Communications World.

CCW to jedna z najbardziej prestiżowych imprez branży radiokomunikacji na świecie. Żadne inne wydarzenie nie skupia w jednym miejscu tak różnorodnej publiczności - złożonej z użytkowników i operatorów systemów łączności radiowej o krytycznym znaczeniu, twórców rozwiązań i producentów sprzętu. Podczas trzydniowej wystawy swoją ofertę przedstawiło około 175 wystawców z całego świata. DGT BYŁA JEDYNYM POLSKIM WYSTAWCĄ.

Na przełomie XX i XXI wieku coraz wyraźniej, m.in. właśnie w kontekście zarządzania kryzysowego, mówiło się o potrzebie integracji systemów łączności. Poszczególne służby wykorzystywały różny sprzęt, często wykluczający możliwość wzajemnego porozumiewania się. Umiejętność połączenie wielu niezależnych rozwiązań sprawiło, że systemy integrujące stały się najbardziej poszukiwanymi produktami na rynku telekomunikacyjnym i teleinformatycznym. Odpowiedzią DGT na to zapotrzebowanie było opracowanie nowego produktu jakim jest Zintegrowany System Łączności DGT MCS. System ten integruje w ramach jednorodnego systemu dyspozytorskiego cyfrowe oraz analogowe środki łączności radiowej ze środkami łączności stacjonarnej. Umożliwia podłączenie wielu różnych systemów radiowych i spięcie ich w jednolity system komunikacyjny.

System DGT MCS był najważniejszym produktem prezentowanym przez DGT w Amsterdamie. Oprócz tego prezentowaliśmy szereg nowości. Będą to:

Mobilny Integrator Radiowy - urządzenie zapewniające równoległą łączność dowolnych czterech, różnych systemów radiowych w jednej lub dwóch konferencjach (idealny w sytuacjach, gdy trzeba - zwykle ad hoc - łączyć jednostki organizacyjne i systemy, które na co dzień ze sobą nie współpracowały),
Analizator DGT IP-TAP wykorzystywany przez systemy typu IDS/IPS (Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System) do aktywnego wykrywania i identyfikacji wszelkich nieprawidłowych zdarzeń lub zachowań w sieciach teleinformatycznych (1G/10G) przedsiębiorstw lub instytucji zdefiniowanych jako kluczowe dla infrastruktury krytycznej,
DGT PTT Connect  - to rozwiązanie typu Push-to-Talk (firma reklamuje je hasłem „smartfon jako alternatywa dla radiotelefonu”), bazujące na bezprzewodowej transmisji danych (sieci GSM). System nie wymaga zatem budowy dedykowanej infrastruktury radiowej i nie posiada ograniczeń geograficznych, a zamiast radiotelefonu wykorzystuję się smartfony z zaimplementowaną aplikacją.

Nasze stoisko odwiedziły setki gości. Odbyliśmy i udokumentowaliśmy ok. 120 rozmów.

W dniach 02-05.06.2016 uczestniczyliśmy w targach Pro-Defense w Ostródzie, które miały na celu zaprezentowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych używanych przez naszą polską armię.
Na targach zaprezentowaliśmy oferowany przez nas wojskowy sprzęt łączności tj. centrale taktyczne, pulpit dyspozytorski, jak i integrator radiowy do zastosowań cywilno-wojskowych.

Spotkaliśmy się z niemałym zainteresowaniem odwiedzających, którzy mogli samodzielnie wypróbować oferowany przez nas sprzęt. Targi posłużyły także do wymiany spostrzeżeń i pomysłów z naszymi obecnymi i przyszłymi klientami.

Od 18 do 20 kwietnia 2016 byliśmy z własnym stoiskiem na Międzynarodowych Targach Bezpieczeństwa Chemicznego w Kielcach. To pierwsza edycja tych targów, którym towarzyszył Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016.

Na nasze stoisko zaprosiliśmy potencjalnych klientów z całego świata. Naszymi goście byli Amerykanie, Azjaci, Afrykanie i - oczywiście - Europejczycy. Dużym powodzeniem wśród zwiedzających cieszy się Integrator Radiowy oraz aplikacja DGT PTT Connect (wirtualny radiotelefon na smartfonie), nasze dwa najnowsze produkty. Ci, którzy mogli zapoznać się z nasza ofertą, zauważają komfort obsługi urządzeń i bezpieczeństwo komunikacji. Zwracają uwagę na fakt, że Integrator Radiowy i DGT PTT Connect może mieć wiele miejsc zastosowań.

Pod koniec lutego DGT była partnerem dwóch konferencji poświęconych zarządzaniu kryzysowemu. Pierwsza z nich to konferencja: "Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb", organizowana przez SuccessPoint. Odbyła się w dniu 25.02.2016 r. w Warszawie, w Hotelu Lord. Druga, organizowana przez Multiexpo, zatytułowana "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym" i miała miejsce we Wrocławiu, 29 lutego 2016, w Hotelu Śląsk.

Na obu konferencjach wystąpiliśmy z prezentacją firmową. Dostępne były też małe stoisko firmowe, gdzie uczestnicy konferencji mogli bliżej zapoznać się z naszą ofertą.

29 lutego 2016 roku, w hotelu Hilton w Warszawie, odbędzie się VIII Forum Gospodarcze Time pod hasłem: Jak pokonać barierę innowacyjności? Forum organizowane jest przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji KIGEiT, natomiast DGT jest partnerem wspierającym to spotkanie. Forum Gospodarcze TIME stanowi neutralną platformę do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat rozwoju rynku nowych technologii w Polsce i na świecie. Co roku gromadzi 800 uczestników reprezentujących ponad 500 firm oraz przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej, samorządowej, a także liczne środowiska naukowe.

KIGEiT reprezentuje przemysł ICT - innowacyjną część polskiej gospodarki prywatnej, która ponosi główne koszty dotowania kapitalizmu państwowego. Z inicjatywy członków Izby powstał Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu, którego celem jest monitorowanie działań organów Państwa i domaganie się faktycznej realizacji polityki przestawiania gospodarki na innowacyjne tory rozwoju.

VIII Forum Gospodarcze TIME w całości poświęcone jest praktycznym aspektom innowacyjnego kierunku rozwoju, jakim jest cyfryzacja wszystkich sektorów gospodarki. Główne zagadnienia Forum:

  1. Innowacyjna transformacja systemu zasilania gospodarki – spójny program cyfrowego kierunku energetyki systemowej, obywatelskiej i budownictwa.
  2. Jednolity rynek cyfrowy – szansa i wyzywania ekonomiczno-społeczne.
  3. Cyfrowo zintegrowany kierunek rozwoju infrastruktury technicznej.
  4. Spójność polityki gospodarczej w zakresie B+R+I ze strategią innowacyjnego rozwoju.

Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu to apel do całego społeczeństwa, abyśmy poprzez swoje wybory, decyzje i codzienną aktywność świadomie i konsekwentnie realizowali prezentowany Program, a tym samy dążyli do innowacyjnego rozwoju naszego kraju.

Najważniejsze wystąpienia:

  • Minister Anna Streżyńska, Ministerstwo Cyfryzacji – Realizacja innowacyjnej polityki rozwój cyfryzacji kraju
  • Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii – Nowe, stare wyzwania energetyki
  • Magdalena Gaj, Prezes UKE – Działania UKE wobec przewidywanych kierunków rozwoju komunikacji elektronicznej
  • Dr Maciej Bukowski, Prezes WISE – W poszukiwaniu zaginionej wyjątkowości, – czyli o sympatiach i skutkach niskiej innowacyjności.
  • Dr Jarosław Tworóg, Wiceprezes KIGEiT – Prezentacja programowa VIII Forum Gospodarczego TIME

W dniu 26 stycznia 2016 w  Warszawie, odbędzie się konferencja "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego". DGT prezentowała referat pt. "Systemy dyspozytorskie kluczowym elementem interoperacyjności." Na stoisku DGT, towarzyszącemu konferencji, jej uczestnicy będą mogli zapoznać się bliżej z naszą ofertą.

Prelegenci konferencji próbowali odpowiedzieć na następujące pytania:
Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

W dniu 27 października 2015 r. firma DGT uczestniczyła w IV Krajowym Seminarium Bezpieczeństwa Informacji zorganizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych. Spotkanie było poświęcone bezpieczeństwu cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej w świetle raportu NIK. Omówiono zagrożenia i przedstawiono wnioski do realizacji.

DGT miało okazję przedstawić uczestnikom seminarium swój produkt - Analizator DGT-IP jako system przechwytywania i przetwarzania danych do wykrywania i identyfikacji wszelkich nieprawidłowych zdarzeń lub zachowań w sieciach wykorzystujących protokół IP.

analizator

Analizator DGT-IP

Więcej o spotkaniu i raporcie NIK:

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip