Centra Powiadamiania Ratunkowego

  

DGT dostarczyła technologię do obsługi numeru alarmowego 112 w całej Polsce. Od 2011 roku sprzęt telekomunikacyjny produkcji DGT pomaga ratować mienie, zdrowie i życie, obsługując zgłoszenia w Centrach Powiadamiania Ratunkowego zlokalizowanych w całej Polsce.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym, obowiązującym ta terenie Unii Europejskiej. Służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Obsługa zgłoszeń w siedemnastu Centrach Powiadamiania Ratunkowego odbywa się za pośrednictwem konsol dyspozytorskich i serwerów telekomunikacyjnych produkcji DGT. Wszystkie połączenia są rejestrowane na urządzeniach produkcji DGT. Rocznie system obsługuje około 20 mln połączeń.

Zadaniem operatora numeru alarmowego jest przyjęcie zgłoszenia, wstępne wypełnienie formatki i przekazanie rozwmowy i treści formatki do słuzby dziedzinowej (policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna). Rozmowy sa rejestrowane i archiwizowane. 

Serwery telekomunikacyjne pracują bezprzerwowo w trybie 24/7/365.

cpr shemat2

 

DGT także uczestniczy w realizacjach centrów zarządzania kryzysowego o mniejszych poziomach rozproszenia. Jesteśmy gotowi zaprojektować i zbudować dowolnej wielkości system powiadamiania.

 

Przykładowe realizacje


Proponowane produkty

Integracja telefonicznych i radiowych środków łączności w jednym systemie telekomunikacyjnym

Serwer telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM i nowe technologie VoIP

Serwer telekomunikacyjny o niewielkich gabarytach, integrujący technologię TDM i VoIP.

Rozwiązanie sieciowe, umożliwiające nagrywanie i archiwizację treści głosowych, wideo i tekstowych.

Rejestracja połączeń telefonicznych, radiowych, telefaksowych oraz modemowych

Masowe nadawanie alarmów lub komunikatów przy użyciu różnych kanałów komunikacji.

Terminal z ekranem dotykowym, wyświetlający wszystkie zasoby łączności, będące w zasięgu dyspozytora.

Stacja dowolnego stanowiska pracy do prowadzenia zadań w sposób interaktywny.

Wielofunkcyjny terminal ze stykiem UpN

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299