Policja

 

DGT produkuje i dostarcza niezbędne wyposażenie do prowadzenia niezawodnej łączności. Aktualnie łączność, to nie tylko telefony stacjonarne czy autonomiczne systemy komunikacji radiowej. To systemy integrujące wszystkie posiadane środki, niezależne analogowe czy cyfrowe, mobilne czy stacjonarne. Również takie, które ułatwią lub umożliwią bezpośredni kontakt z abonentami innych służb i instytucji.

DGT oferuje rozwiązania dla usprawnienia komunikacji wewnątrz struktur policji, a także integrację z innymi służbami, odpowiadającymi za bezpieczeństwo publiczne.

Produkty DGT to zarówno pojedyncze urządzenia, takie jak centrale telefoniczne, sterowniki radiowe, rejestratory rozmów do instalacji w komendach i komisariatach, a także dużych rozmiarów zintegrowane systemy łączności dyspozytorskiej, obejmujące swoim działaniem całe powiaty i województwa.

Systemy te należy rozumieć jako zintegrowaną łączność radiową i telefoniczną, które służą do wymiany informacji głosowych, tonowych (Select 5, CTCSS) oraz danych, wraz z systemem rejestracji i archiwizacji całej korespondencji.

 

Stale udoskonalany, popularny w służbach mundurowych oraz w instytucjach cywilnych, wielokrotnie nagradzany, Zintegrowany System Łączności Dyspozytorskiej DGT MCS umożliwia m.in.:

  • realizację korespondencji radiowej cyfrowej DMR i analogowej,
  • współdzielenie zasobów radiowych przez wielu użytkowników z konsol dyspozytorskich w tym samym czasie,
  • integrację wszystkich włączonych do systemu środków łączności radiowej,
  • zdalne zarządzanie cyfrowymi i analogowymi radiotelefonami bazowymi,
  • realizację połączeń cross-bandcross-connect,
  • rejestrację korespondencji radiowej,
  • rejestrację wszystkich połączeń realizowanych z konsol operatorskich,
  • przesyłanie danych telemetrycznych do systemu SWD.

DGT MCS realizuje funkcjonalności telefoniczne, dyspozytorskie, obsługuje bramki SMS i SDS. Posiada rozbudowany moduł nadzoru i zarządzania elementami systemu, umożliwiający zdalną diagnostykę i konfigurację urządzeń.

 

Przykładowe realizacje


Proponowane produkty

Integracja telefonicznych i radiowych środków łączności w jednym systemie telekomunikacyjnym

Serwer telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM i nowe technologie VoIP

Serwer telekomunikacyjny o niewielkich gabarytach, integrujący technologię TDM i VoIP.

System komutacyjny w chmurze typu softswitch 

Rozwiązanie sieciowe, umożliwiające nagrywanie i archiwizację treści głosowych, wideo i tekstowych.

Rejestracja połączeń telefonicznych, radiowych, telefaksowych oraz modemowych

Błyskawiczna łączność pomiędzy różnymi systemami radiowymi w miejscu akcji.

Urządzenie umożliwia komunikację poza zasięgiem sieci radiowej dyspozytora, gdy użytkownicy posiadają dostęp do sieci LTE/5G.

Brama radiowa dla systemu DGT MCS, integrująca dyspozytorską łączność telefoniczną i radiową

Terminal udostępniający użytkownikowi funkcjonalności telefoniczne, radiowe i inne w Systemie DGT MCS.

Stacja dowolnego stanowiska pracy do prowadzenia zadań w sposób interaktywny.

Konsola, oferująca funkcjonalności telefoniczne, radiowe i inne, zapewniane przez DGT MCS.

Wielofunkcyjny terminal z możliwością pracy na styku UpN lub styku systemowym IP/SU-IP

Wielofunkcyjny terminal ze stykiem UpN

Grupa terminali IP SIP dla najbardziej wymagających użytkowników

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip