Przemysł

 

Nowoczesne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez bardzo szybkiej i pewnej wymiany informacji. Postęp techniczny i globalizacja napędzają bowiem zmiany w gospodarce oraz wymuszają dopasowanie istniejącej infrastruktury do nowych wymogów i aktualnych potrzeb. Koniecznością staje się więc zapewnienie nie tylko standardowej usługi związanej z łącznością głosową, ale także zaspokojenie potrzeby integracji i konwergencji usług głosowych bazujących na zintegrowaniu systemów łączności z systemami transmisji danych. Aby nadążyć za ciągłymi zmianami, przemysł potrzebuje wyspecjalizowanego partnera, będącego w stanie zapewnić kompleksową obsługę i odpowiednie wsparcie techniczne wraz ze zmianą bieżących potrzeb.

DGT wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i znajomość potrzeb rynku, firma oferuje i zapewnia kompleksową dostawę rozwiązań dla wielu dziedzin gospodarki wraz z instalacją i obsługą. Rozwiązania oferowane przez DGT pozwalają zintegrować istniejące w przedsiębiorstwach różne systemy łączności, a otrzymany w ten sposób system jest zdolny spełniać wszystkie funkcje wchodzących w jego skład podsystemów. Nowe systemy łączności, z połączonymi funkcjami dyspozytorskimi i administracyjnymi, są wyposażane w interfejsy nie tylko do sieci PSTN, ale także do sieci resortowych, trankingowych, komórkowych, telemetrycznych oraz radiokomunikacyjnych.

Od początku działalności dostarczamy systemy łączności do wielu gałęzi przemysłu. Nasze produkty zostały zainstalowane i wdrożone w kopalniach, elektrowniach, zakładach produkcyjnych i usługowych.

Oferta dla odbiorców przemysłowych obejmuje m.in.:

 • budowę systemów łączności administracyjnej, ogólnozakładowej i dyspozytorskiej,
 • dostawy routerów i modemów do transmisji danych pomiarowych, utrzymaniowych i sterujących w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych,
 • specjalistyczne systemy dyspozytorskie alarmowo-rozgłoszeniowe zakładów górniczych i innych zakładów przemysłowych.

Zainstalowaliśmy kilkaset systemów dyspozytorskich. W Polsce i w Ukrainie.
Wśród naszych najważniejszych klientów są:

 • Energa Operator SA
 • PGE SA (m.in. Elektrownia Bełchatów, KWB Bełchatów, KWB Turów, Elektrownia Dolna Odra, Elektrociepłownia Gorzów),
 • Tauron SA (m.in. Elektrownia Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, Elektrownia Łagisza, Elektrownia Łaziska, Elektrociepłownia EC NOWA  Sp. z o.o.),
 • ZE PAK SA (KWB Adamów, KWB Konin),
 • Katowicki Holding Węglowy,
 • Polska Grupa Górnicza,
 • Jastrzębska Spółka Węglowa,
 • Lubelski Węgiel „Bogdanka”,
 • elektrownie atomowe na Zaporożu i w Rownie.

System łączności dyspozytorskiej jest nieocenionym narzędziem. Moduł telefoniczny umożliwia aranżowanie kolejek z podglądem abonentów oczekujących, tworzenie czarnych i białych list. Moduł radiowy pozwala współpracować niemal z każdym systemem analogowym i cyfrowym, z możliwością nasłuchiwania i nadawania jednocześnie na wielu radiostacjach. Moduł konferencyjny daje możliwość zestawiania konferencji pomiędzy abonentami posługującymi się różnymi środkami łączności. Moduł rejestracji, oprócz typowych funkcji związanych z nagrywaniem rozmów, rejestruje także informacje charakterystyczne dla transmisji radiowej.

 

Przykładowe realizacje

 

Proponowane produkty

Integracja telefonicznych i radiowych środków łączności w jednym systemie telekomunikacyjnym

Serwer telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM i nowe technologie VoIP

Serwer telekomunikacyjny o niewielkich gabarytach, integrujący technologię TDM i VoIP.

System komutacyjny w chmurze typu softswitch 

System łączności, współpracujący z systemami metanometrycznymi oraz wizualizacja procesów technologicznych

Rozwiązanie sieciowe, umożliwiające nagrywanie i archiwizację treści głosowych, wideo i tekstowych.

Rejestracja połączeń telefonicznych, radiowych, telefaksowych oraz modemowych

Urządzenie umożliwia komunikację poza zasięgiem sieci radiowej dyspozytora, gdy użytkownicy posiadają dostęp do sieci LTE/5G.

Brama radiowa dla systemu DGT MCS, integrująca dyspozytorską łączność telefoniczną i radiową

Terminal udostępniający użytkownikowi funkcjonalności telefoniczne, radiowe i inne w Systemie DGT MCS.

Stacja dowolnego stanowiska pracy do prowadzenia zadań w sposób interaktywny.

Konsola, oferująca funkcjonalności telefoniczne, radiowe i inne, zapewniane przez DGT MCS.

Wielofunkcyjny terminal z możliwością pracy na styku UpN lub styku systemowym IP/SU-IP

Wielofunkcyjny terminal ze stykiem UpN

Wielofunkcyjny terminal ze stykiem Uk0

Grupa terminali IP SIP dla najbardziej wymagających użytkowników

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip