Centra Powiadamiania Ratunkowego

Numer alarmowy 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie Unii Europejskiej. Służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Od 2011 roku DGT dostarcza sprzęt telekomunikacyjny do obsługi numeru 112.

Od kilku lat świadczymy usługi wsparcia dla wszystkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego w  Polsce. Obsługa zgłoszeń odbywa się przy pomocy konsol dyspozytorskich, za pośrednictwem serwerów telekomunikacyjnych naszej produkcji. Rocznie system obsługuje ponad 20 mln połączeń. Wszystkie połączenia są rejestrowane i archiwizowane.

cpr

Numer alarmowy 112 działa w sposób jednolity na terenie całego kraju. Wybranie numeru 112 (w przyszłości również innych  numerów alarmowych) przekierowuje abonenta do Centrum Powiadamiania Ratunkowego położonego najbliżej zdarzenia. Zgłoszenia odbierają wyszkoleni operatorzy i  - po przeprowadzeniu rozmowy i uzyskaniu informacji - przekazują je do służb ratunkowych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe). Dzięki ujednoliceniu systemu skrócił się czas oczekiwania na odebranie połączenia na numer 112 – Centra odbierają połączenie średnio w ciągu 10 sekund. Wcześniej, w systemie rozproszonym, średni czas wynosił 28 sekund.

CPR w liczbach

2
Ośrodki krajowe
17
Serwerów komunikacyjnych
45
Zintegrowanych Dyspozytorni Medycznych
711
Konsol Dyspozytorskich DGT 5810-10