Pod koniec 2018 roku DGT zakończyła dostawę 21 000 szt. Zestawów Koncentratorowo Bilansujących (ZKB) dla Energa Operator SA w Gdańsku.

W grudniu 2018 roku DGT zrealizowała kontrakt dla ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na dostawę urządzeń teletechnicznych, na potrzeby realizacji transmisji danych ze stacji SN/nn.

Jesienią ubiegłego roku DGT wygrała postępowanie przetargowe w ramach projektu „Budowy warstwy transmisji danych inteligentnego systemu pomiarowego (AMI)” dla PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie. 25 lutego 2016 r. DGT i PGE Dystrybucja SA podpisały umowę na dostawę Urządzeń Transmisji Danych w technologii 2G/3G/LTE. Pozostałymi zadaniami, towarzyszącymi tej dostawie będą: budowa i wdrożenie Systemu Zarządzania Urządzeniami Transmisji Danych i Monitorowania Transmisji AMI oraz Świadczenie Usługi Transmisji Danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej.

System dyspozytorski zbudowany w dziewięciu lokalizacjach, wspomagający łączność służb remontowych na obszarze niemal ¼ powierzchni Polski. DGT przeszkoliła kilkudziesięciu dyspozytorów i administratorów. System podlega obsłudze serwisowej w zakresie: zdalnego nadzoru, natychmiastowego czasu reakcji i czasu przywrócenia, administracji system, przeglądów eksploatacyjnych sprzętu i oprogramowania, przeglądów technicznych.

We wrześniu 2012 r. DGT dokonała modernizacji systemu central PABX na potrzeby nowoczesnej łączności dyspozytorskiej na terenie stacji elektroenergetycznych: SE Plewiska, SE Bydgoszcz Zachód i SE Kielce, należących do Polskich Sieci Energetycznych Operator Spółka Akcyjna.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip