W październiku 2012 roku DGT podpisała umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna na modernizację systemu telekomunikacyjnego w Kopalni Węgla Brunatnego Turów. W ramach realizacji umowy zakończyliśmy etap dostawy sprzętu oraz prace remontowo-budowlane przewidziane harmonogramem na 2012 rok.

Przedmiotem umowy było m.in.:

  • wymiana systemu telekomunikacyjnego DGT 3450 na system DGT IPnova wraz z adaptacją i remontem pomieszczeń centralowych, budową sieci okablowania strukturalnego, modernizacją zasilania rezerwowego, wymianą odtworzeniową aparatów systemowych,
  • wymiana stanowisk dyspozytorskich wraz z instalacją systemu zintegrowanej łączności MCS,
  • wykonanie połączenia światłowodowego do budynku dyrekcji, wyposażenie szaf dystrybucyjnych piętrowych budynku dyrekcji w urządzenia aktywne,
  • instalacja aparatów VoIP,
  • wykonanie połączeń światłowodowych do modułów V pochylni i DTP.

Wartość całej umowy to 2 780 000 zł netto. Prace zakończono 31.05.2013 r.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip