Integracja telefonicznych i radiowych środków łączności w jednym systemie telekomunikacyjnym

System komunikacji oparty o dedykowane, prywatne sieci LTE/5G

Niezawodna łączność dyspozytorska na potrzeby prowadzenia ruchu kolejowego

Serwer telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM i nowe technologie VoIP

System łączności dyspozytorskiej zgodny z wymaganiami kodeksu sieci NCER

Serwer telekomunikacyjny o niewielkich gabarytach, integrujący technologię TDM i VoIP.

System komutacyjny w chmurze typu softswitch 

System łączności, współpracujący z systemami metanometrycznymi oraz wizualizacja procesów technologicznych

System telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM i nowe technologie VoIP

Niezawodna, szerokopasmowa komunikacja grupowa w sieciach LTE/5G, do obsługi zdarzeń w sytuacjach kryzysowych

Rozwiązanie typu Push-to-Talk, wykorzystujące do realizacji połączeń zwykłe lub wzmocnione smartfony

Rozwiązanie sieciowe, umożliwiające nagrywanie i archiwizację treści głosowych, wideo i tekstowych.

Rejestracja połączeń telefonicznych, radiowych, telefaksowych oraz modemowych

Błyskawiczna łączność pomiędzy różnymi systemami radiowymi w miejscu akcji.

Obsługa radiotelefonów, telefonii IP, interkomu oraz rejestracji korespondencji

Urządzenie umożliwia komunikację poza zasięgiem sieci radiowej dyspozytora, gdy użytkownicy posiadają dostęp do sieci LTE.

Brama radiowa dla systemu DGT MCS, integrująca dyspozytorską łączność telefoniczną i radiową

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip