DGT PTT ConnectSystem komunikacji grupowej

 

Zintegrowany system komunikacyjny dla użytkowników różnych środków łączności.

DGT PTT Connect to rozwiązanie typu Push-To-Talk, gdzie zamiast klasycznych radiotelefonów wykorzystywane są terminale, pracujące z wykorzystaniem infrastruktury IP. Do połączeń audio jak i video można wykorzystywać smartfony zarówno z systemem Android jak i iOS.

DGT PTT Connect realizuje wszystkie funkcjonalności dostępne w cyfrowych systemach radiowych, a ponadto pozwala na połączenia video w trybie grupowym oraz szybkie przesyłanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości lub innych plików np. planów, map, schematów. Istotną cechą systemu jest to, że nie wymaga budowy dedykowanej infrastruktury radiowej, ponieważ może wykorzystywać sieć operatorów telefonii komórkowej. Dzięki temu użytkownik systemu nie jest ograniczony zasięgiem stacji bazowej, tak jak ma to miejsce w klasycznych systemach radiowych.

Użytkownik systemu może wykonywać grupowe (jeden do wielu) i indywidualne (jeden do jednego) połączenia głosowe oraz połączenia video. Wbudowany moduł mapowy pozwala użytkownikowi śledzić pozycję wszystkich uczestników grupy. Wykorzystanie czujnika ruchu pozwala na automatyczne alarmowanie z podaniem pozycji na skutek np. upadku użytkownika.
 
DGT PTT Connect może funkcjonować jako system autonomiczny, a także może zostać zintegrowany z już użytkowanym systemem radiowym np. DMR, TETRA lub NXDN. Możliwa jest także integracja z radiotelefonami analogowymi. Połączenia głosowe są szyfrowane. Sposób szyfrowania jest zgodny ze standardami MSWiA, lecz może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb organizacji.
 
ptt connect handy

Wybrane cechy

 • Intuicyjność
  Obsługa aplikacji DGT PTT Connect jest łatwa i nie wymaga długiego szkolenia.
 • Brak ograniczeń geograficznych
  Uczestnicy mogą znajdować się w dowolnej lokalizacji, praktycznie na całym świecie.
 • Bezpieczeństwo
  Każdy użytkownik posiada unikatowe, stworzone przez administratora, login i hasło. Komunikacja jest szyfrowana kluczem własnym lub użytkownika.
 • Połączenia indywidualne
  Dostępni użytkownicy Systemu osiągalni są z listy kontaktów lub z poziomu mapy.
 • Połączenia grupowe
  Użytkownik może wybrać jedną ze zdefiniowanych grup (odpowiednik kanału w radiotelefonie). Po naciśnięciu przycisku PTT może komunikować się z jej uczestnikami.
 • Połączenia video
  Do połączeń video użytkownik wykorzystuje kamerę wbudowaną w terminalu (smartfonie) lub kamerę zewnętrzną. Połączenie video jest realizowane w trybie komunikacji grupowej (jeden do wszystkich).
 • Połączenia priorytetowe
  Połączenia alarmowe lub połączenia o wysokim priorytecie mogą automatycznie przerywać korespondencję o niższym priorytecie.
 • Wiadomości tekstowe i multimedialne
  Wiadomości tekstowe i multimedialne (obraz, film, dźwięk) mogą być wysyłane indywidualnie lub do grupy.
 • Wezwanie pomocy
  Poprzez naciśnięcie przycisku ALARM, użytkownik wysyła do pozostałych członków grupy wezwanie pomocy. Wraz z alarmem wysyłane są także dane lokalizacyjne osoby wzywającej pomocy.
 • Man Down & Lone Worker
  Jeżeli użytkownik pozostaje przez określony czas w bezruchu, system wysyła automatycznie żądanie potwierdzenia aktywności. Brak potwierdzenia spowoduje wysłanie alarmu do członków grupy.
 • Rejestracja rozmów
  Cała korespondencja jest rejestrowana na serwerze oraz w aplikacji.
 • Lokalizacja użytkownika
  Wykorzystanie systemu GPS umożliwia prezentację aktualnej lokalizacji poszczególnych użytkowników oraz trasy przebytej przez każdego z nich. Wbudowany moduł mapowy pozwala na wykorzystanie mapy on-line lub off-line. Każdy użytkownik systemu (nie tylko dyspozytor) może śledzić pozycję uczestników grupy, pod warunkiem, że zgodzili się oni swoją pozycję udostępniać (konfiguracja).
 • Praca w trudnych warunkach
  Zastosowanie rekomendowanych przez DGT terminali, pozwala na pewną komunikację, niezależnie od panujących warunków zewnętrznych.
 • Integracja z innymi systemami telekomunikacyjnymi
  Możliwa jest integracja DGT PTT Connect z innymi systemami telekomunikacyjnymi. Przede wszystkim system integruje się z już wykorzystywanymi systemami radiowymi np. DMR, TETRA, NXDN.
 • Akcesoria zewnętrzne
  DGT PTT Connect może współpracować z zewnętrznymi akcesoriami podłączanymi kablowo oraz poprzez Bluetooth, takimi jak: zestaw słuchawkowy, pętla indukcyjna, zewnętrzny przyciski PTT, kamera noszona.
 • Współpraca z systemem dyspozytorskim
  System dyspozytorski DGT MCS współpracuje z DGT PTT Connect na równi z innymi systemami radiowymi. Dyspozytor ma do dyspozycji pełną funkcjonalność, włącznie z połączeniem video.

DGT PTT Connect uzyskuje wysokie oceny Użytkowników. W 2019 roku DGT PTT Connect otrzymał dwa prestiżowe wyróżnienia: Laur Graniczny od Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Brązową Gwiazdę Policji od Komendanta Głównego Policji.

01 GWIADALAUR

Zapytaj o produkt

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip