DGT TIMModem przemysłowy

DGT TIM to przemysłowy modem komunikacyjny zapewniający bezprzewodowy dostęp do sieci transmisji danych WAN w oparciu o systemy komórkowe LTE, GSM. Modem jest przeznaczony do zastosowań w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych (Smart Grid) i w szczególności może być wykorzystany do realizacji dwukierunkowej komunikacji liczników energii elektrycznej z centralnymi systemami informatycznymi (system odczytowy, nadzoru).

Dostęp WWAN

Urządzenie umożliwia dostęp do sieci komórkowej w systemie LTE cat.1, wykorzystując standard 3GPP release 11 z maksymalną prędkością do 10 Mbps w przypadku transmisji do modemu i 5 Mbps w górę sieci. W systemie GSM maksymalną techniką transmisji danych jest EDGE.

Interfejs lokalny do komunikacji ze zdalnymi urządzeniami

Komunikacja lokalna pomiędzy modemem TIMv2D/01, a licznikiem energii elektrycznej, umiejscowionym w wyniesionej instalacji odbywa się przez interfejs szeregowy RS485. Port szeregowy RS485 jest izolowany galwanicznie. Modem zapewnia przeźroczystą transmisję danych licznikowych (TCP/IP) i współpracuje z licznikami z protokołami według norm PN-EN 62056-21 i PN-EN 62056-31 i DLMS, bez konieczności rekonfiguracji urządzenia.

Niezawodność

Moduł komunikacyjny TIMv2D/01 zapewnia automatyczną kontrolę drożności kanału komunikacyjnego oraz wykonanie restartu programowego lub sprzętowego w przypadku zdiagnozowania niedrożności lub degradacji parametrów kanału. Zwiększona niezawodność pracy urządzeń jest uzyskana przez wielopoziomowe mechanizmy monitorowania zarówno sprzętowe jak i oprogramowania (tzw. watchdog).

Synchronizacja czasu

Urządzenie ma możliwość synchronizacji czasu przy wykorzystaniu protokołu NTP lub na podstawie informacji z sieci operatora komórkowego.

Zarządzanie

Oprogramowanie modemu oferuje bogaty zestaw funkcji do diagnostyki, monitorowania pracy oraz konfiguracji urządzenia zarówno lokalnie przez port USB oraz zdalnie z wykorzystaniem oprogramowania serwisowego. Oprogramowanie modemu ma wbudowaną obsługę protokołu LWM2M zapewniającą zdalny monitoring, diagnostykę, aktualizację oprogramowania.

Задать вопрос по этому товару