DGT MCS NGSystem łączności VoIP/RoIP

DGT MCS NG to nowoczesny system komunikacji VoIP/RoIP/PTT/PTV/PTD oparty o dedykowane sieci 5G (tzw. sieci kampusowe). Różnorodność i elastyczność oferowanych w jego ramach usług pozwala optymalnie skorelować funkcjonalności z potrzebami użytkowników.

Dzięki wykorzystaniu potencjału najnowszego standardu 5G, systemy łączności zapewniają znacznie wyższą wydajność oraz niezawodność, niezbędną w obszarach łączności profesjonalnej, szczególnie o znaczeniu krytycznym. Niskie opóźnienia transmisji pozwalają na niemal natychmiastowe zestawianie połączeń. Duża pojemność umożliwia jednoczesną korespondencję od kilku do tysięcy użytkowników. Wysoka prędkość transferu otwiera możliwość poszerzenia usług o wysokiej rozdzielczości transmisję video.

 

dgt mcs ng funkce

 

 

DGT MCS NG to system łączności grupowej i indywidualnej, uzupełniony o połączenia video, połączenia alarmowe, rejestrację i archiwizację korespondencji oraz usługi lokalizacji w terenie i wewnątrz budynku. Jest to system w pełni skalowalny, od bardzo małych rozwiązań (przewidzianych dla kilku użytkowników) do rozwiązań korporacyjnych (tysiące użytkowników w wielu lokalizacjach).

Wybrane podstawowe usługi systemu DGT MCS NG

  • Komunikacja grupowa – nadawanie jednocześnie do wielu użytkowników głosu, wiadomości tekstowych i multimedialnych.
  • Połączenia prywatne – natychmiastowe połączenie głosowe z listy kontaktów lub mapy.
  • Połączenia video – możliwość dołączenia do strumienia video innych użytkowników.
  • Połączenia alarmowe – uruchomienie alarmu powoduje wysłanie powiadomienia i lokalizacji do innych użytkowników grupy oraz przejście w tryb rozmowy o najwyższym priorytecie.
  • Funkcje mapy – prezentacja pozycji członków grupy rozmównej (w tym wewnątrzbudynkowej), geofencing, tracking.
  • Integracja z systemami radiowymi - pozwala na korespondencję użytkowników różnych systemów.

Przykładowe zrzuty ekranowe aplikacji użytkowników systemu DGT MCS NG

Zapytaj o produkt

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip