DGT Spółka z o.o. zrealizuje do końca 2020 roku projekt pn. Budowa Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM). Zamawiającym jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, w którym funkcjonuje Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Projekt obejmuje dwa zadania.

Pierwsze zakłada budowę niezależnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM, na potrzeby przyjmowania zgłoszeń głosowych wyłącznie na numer alarmowy 999 oraz głosowej komunikacji wewnętrznej pomiędzy Dyspozytorem Medycznym a Operatorem Numerów Alarmowych, wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego, dyspozytorami innych służb ratowniczych, zespołami ratownictwa medycznego, jak również komunikacji pomiędzy Dyspozytorami Medycznymi w Dyspozytorniach Medycznych oraz rejestracji i archiwizacji zapisów rozmów głosowych. W ramach tego zadania zostanie również wykonana migracja 282 Konsol Dyspozytorskich, które obecnie są dołączone do Podsystemu Zintegrowanej Łączności Centrów Powiadamiania Ratunkowego, a docelowo mają znaleźć się w nowo budowanym systemie.

Drugie obejmuje integrację, z wybudowanym w zadaniu pierwszym PZŁ SWD PRM, istniejących systemów łączności radiowej, które są wykorzystywane przez Państwowe Ratownictwo Medyczne w poszczególnych województwach.

Mowa tu o aktualnie wykorzystywanych systemach przemiennikowych m. in. firmy Motorola, systemie Kenwood oraz radiach bazowych pracujących w trybie analogowym i cyfrowym. Na potrzeby łączności radiowej w ramach sieci OST112, zostanie wyodrębniona dedykowana sieć IP z routingiem do części sieci OST 112, zawierającej pozostałe elementy systemu PZŁ SWD PRM i Konsole Dyspozytorskie.

Budowany system będzie składał się z Serwerów Komunikacyjnych zlokalizowanych w 17 Ośrodkach Regionalnych oraz z 2 ośrodków krajowych POK PZŁ i ZOK PZŁ. Zostanie on wybudowany w oparciu o system DGT MCS, będący zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem programowo-sprzętowym oferującym użytkownikom funkcjonalności dyspozytorskie w zakresie łączności telefonicznej, radiowej, bezgłosowej oraz funkcje integracji środków łączności zbudowanych w oparciu o różne technologie i standardy.

Komunikacja systemu z siecią PSTN będzie odbywała się z wykorzystaniem sygnalizacji SS7, natomiast korespondencja wewnątrz systemowa oraz komunikacja z abonentami sieci OST112 będzie odbywała się poprzez łącza SIPtrunk. Komunikacja z dołączonymi systemami radiowymi będzie realizowana przy użyciu sieci IP. W celu zwiększenia użyteczności i niezawodności systemu, zostaną wprowadzone zaawansowane mechanizmy wzajemnej zastępowalności Dyspozytorni Medycznych zarówno w zakresie obsługi telefonicznych wywołań alarmowych, jak również łączności radiowej. Budowany system będzie jedynym, obejmującym terytorium całej Polski, który zapewni integrację systemów radiowych, telefonii, a w przyszłości umożliwi dołączane kolejnych środków łączności, np. łączność satelitarną, łączność LTE, łączność 5G. Dzięki interfejsowy DGT MCS służącemu do komunikacji z zewnętrznymi systemami klasy SWD, system będzie współpracował z SWD PRM, co umożliwi między innymi kojarzenie formatki z połączeniem alarmowym i wyświetlanie jej na stanowisku, na którym zostało odebrane to połączenie oraz dynamiczne kojarzenie identyfikatorów radiowych z zespołami wyjazdowymi. Gwarantem niezawodności i otwartości systemu na nowe rozwiązania technologiczne jest DGT Sp. z o.o., która opracowała, wdrożyła i stale rozwija system DGT MCS.

Dyspozytorzy Medyczni do codziennej pracy będą wykorzystywać nowoczesną i ergonomiczną aplikację DGT DCA, która będzie zainstalowana na blisko 400 Konsolach Dyspozytorskich DGT 5810-10. Z poziomu jednej aplikacji, Dyspozytor Medyczny będzie mógł prowadzić rozmowy telefoniczne, korespondencję radiową, odsłuchiwać zarejestrowane rozmowy.

mapa pzl

Rezultatem realizacji projektu będzie zapewnienie:

 • obsługi zgłoszeń głosowych kierowanych na numer alarmowy 999 do DM,
 • możliwości rejestrowania wszystkich rozmów prowadzonych pomiędzy osobą zgłaszającą i Dyspozytorem medycznym oraz komunikacji wewnętrznej, w tym łączności radiowej,
 • zapewnienie wymiany informacji pomiędzy PZŁ SWD PRM i SWD PRM dla potrzeb procesu przydzielania zgłoszeń telefonicznych i formatek zdarzeń do obsługi poszczególnych stanowisk Dyspozytorów medycznych,
 • dostarczenie rozwiązania pozwalającego na zapewnienie ciągłej dostępności usług niezbędnych do prawidłowego przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach,
 • integracji obecnie działających rozwiązań łączności radiowej z powstałym Podsystemem Zintegrowanej Łączności.

PZŁ SWD PRM będzie dysponował pojemnością do obsługi minimum 12 milionów połączeń telefonicznych w skali roku.

Pod koniec ubiegłego roku DGT zakończyła dostawę 21 000 szt. Zestawów Koncentratorowo Bilansujących (ZKB) dla Energa- Operator S.A. w Gdańsku.

W grudniu 2018 roku DGT zrealizowała kontrakt dla ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na dostawę urządzeń teletechnicznych, na potrzeby realizacji transmisji danych ze stacji SN/nn.

W dniach 02-15 grudnia 2018 r. odbywała się w Katowicach Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP24. Jednym z ważniejszych elementów organizacji tego szczytu, było zagwarantowanie jego uczestnikom bezpieczeństwa. Aby sprostać temu zadaniu, służby podległe MSWiA zorganizowały tymczasowe Zintegrowane Stanowisko Dowodzenia COP24. Centrum to zostało utworzone w celu skoordynowania działań wszystkich podmiotów i służb zabezpieczających wydarzenie, aby zachować sprawny obieg informacji oraz szybkość i efektywność działań. Zintegrowane Stanowisko Dowodzenia było obsługiwałoane codziennie przez kilkudziesięciu klikadziesiąt przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta w Katowicach.

W ostatnich tygodniach DGT wzięła udział w liczych wystawach i konferencjach, na których mogła zaprezentować swoją ofertę skierowana do szerokiego grona odbiorców. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich, chronologicznie.

1. Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich", 24-25 września, Dęblin
DGT, na zaproszenie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, wzięła udział w VIII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich", gdzie wygłosiliśmy referat pt.: "Gwarancja bezpiecznej komunikacji głosowej w dobie cyberterroryzmu".

1.deblin


2. Wystawa i Konferencja Radiokomunikacji Profesjonalnej RADIOEXPO, 3 - 4 października 2018, Warszawa
To już piąta edycja, tego największego w Polsce, wydarzenia branży radiokomunikacyjnej. Gości konferencji zapraszaliśmy do odwiedzenia nas na niedużym stoisku, gdzie prezentowaliśmy ofertę DGT.
W części konferencyjnej, ciepło na temat naszych produktów wypowiadali się m.in. przedstawiciele Motoroli, Operatora Energa oraz Państwowej Straży Pożarnej.

2.radioexpo


3. Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granice GRANICE, 24-25 października 2018, Lublin
To druga edycja wydarzenia, dającego okazję promocji wielu produktów, przeznaczonych dla służb odpowiedzialnych za ochronę naszych granic. Nasza ekspozycja wywołała zainteresowanie obecnych na targach przedstawicieli służb mundurowych.

3.GRANICE


4. Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS, 13-15 listopada 2018, Lublin
Po raz drugi, wzięliśmy udział w największym wydarzeniu branży elektroenergetycznej we wschodniej Polsce - targach Energetics. Oprócz ekspozycji ofert wystawców, organizator przygotował konferencję z udziałem ważnych reprezentantów operatorów systemów dystrybucyjnych. Podobnie jak w ubiegłym roku, mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielami PGE, klienta użytkującego UMAD-y naszej produkcji.

4.Energetics


5. Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC, 15-16 listopada, Warszawa
Jest to cykliczne, realizowane każdego roku, wydarzenie. Odbywa się w dwudniowej formule wystawowo-konferencyjnej, pozwalającej zaprezentować - w ramach paneli dyskusyjnych - cele, priorytety oraz osiągnięcia w procesie modernizacji służb mundurowych. To także możliwość zaprezentowania zaawansowanych technologii przeznaczonych do wykorzystania w systemie bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa wewnętrznego.

5.INSEC


6. Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE, 20-23 listopada, Wisła
Jest to największa konferencja branży energetycznej. Towarzyszy jej niewielka wystawa ofert producentów. DGT miała swoje stoisko, na którym mieliśmy okazję zaprezentować swoją ofertę uczestnikom wydarzenia.

6.SIwE

W piątek, 14 września br. pracownicy DGT zakończyli pracowity tydzień plenerową imprezą firmową w Leśnym Dworze "Jagatówka" w Jagatowie. Atrakcją spotkania były Igrzyska Sportów Nietypowych. Uczestnicy zostali podzieleni na kilkanaście grup. Drużyny rywalizowały każda z każdą, we wszystkich konkurencjach. Zabawa była świetna, a śmiechu co nie miara.

W dniach 11 - 13 września 2018 r. wzięliśmy udział w największych w Polsce targach nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego ENERGETAB w Bielsku-Białej. To była 31 edycja tego wydarzenia, podczas którego mieliśmy okazję przedstawić naszą najnowszą ofertę produktową skierowaną na rynek energetyczny. Prezentowaliśmy urządzenia do przemysłowej, bezprzewodowej transmisji danych. Tak prezentowało się nasze stoisko.

W dniach 4 - 7 września 2018 r. uczestniczyliśmy w 26 edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Na naszym stoisku prezentowaliśmy m.in.:

 1. Mobilny Integrator Radiowy (DGT MRI), do którego były podłączone radiotelefony różnych producentów (Motorola i Kenwood)
  Podstawowym zadaniem DGT MRI jest natychmiastowe połączenie systemów radiowych różnych producentów i umożliwienie ich użytkownikom bezpośredniego kontaktu głosowego. Wyposażony w kartę SIM, DGT-MRI może dołączyć do korespondencji głosowej osoby posługujące się telefonami stacjonarnymi i/lub komórkowymi. Cała korespondencja, która prowadzona jest przez DGT MRI jest rejestrowana. DGT MRI był na stoisku połączony drogą radiową z:
 2. Mobilnym Systemem Komunikacyjnym (DGT MSK)
  DGT MSK jest w pełni autonomicznym zestawem komunikacji polowej, na który składają się m.in.: przemiennik radiowy, rejestrator rozmów, router, radiotelefon i bramka VoIP. Urządzenie tworzy jednolity system łączności z identycznymi jednostkami i/oraz infrastrukturą telekomunikacyjną użytkownika. Będący na wyposażeniu DGT MSK moduł GSM umożliwia kontakt z telefonią VoIP oraz wszelkimi innymi zasobami telekomunikacyjnymi. Moduł WiFi zestawu komunikuje się z mobilną konsolą dyspozytorską. DGT MSK był na stoisku połączony z systemem:
 3. DGT PTT Connect
  Jest to rozwiązanie typu „Push-to-Talk”, wykorzystujące zwykłe lub wzmocnione smartfony. DGT PTT Connect realizuje wszystkie funkcje dostępne w systemach trunkingowych. Praktycznie nie posiada ograniczeń geograficznych. Może funkcjonować całkowicie niezależnie lub być dołączony do dowolnego systemu radiowego.

DGT rozpoczęła aktywną pracę w ramach Porozumienia na rzecz Strategii 5G dla Polski. Jest to porozumenie pomiędzy państwem, jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami w celu wdrożenia w Polsce sieci piątej generacji. Aktualnie DGT bierze udział w pracach trzech zespołów roboczych. Uczestnicy projektu zobowiązują się do dołożenia starań w celu stworzenia dokumentu wyznaczającego kierunek realizacji budowy sieci 5G w Polsce.

Od pażdziernika 2017 r. cały ruch na numer alarmowy 999 obsługiwany jest przez dyspozytorów medycznych z czterdziestu dwóch Dyspozytorni Medycznych rozlokowanych na terenie całej Polski. Realizacja połączeń odbywa się za pośrednictwem systemu łączności wdrożonego przez DGT. Dyspozytorzy medyczni obsługują połączenia przy pomocy konsol DGT. Obsługa numeru 999 jest drugim, po numerze alarmowym 112, ogólnopolskim systemem łączności, wdrożonym przez DGT.


eCall to ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie nowe samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze sprzedawane w UE od końca marca 2018 r. mają mieć instalowane urządzenia, które w razie wypadku automatycznie zawiadomią najbliższe centrum ratownictwa. System ten będzie umożliwiał manualne lub automatyczne wezwanie pomocy pod numer alarmowy 112.

W dniach 12-14 września 2017 odbyły się - już po raz 30 - Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB. Prezentowaliśmy urządzenia komunikacyjne (modemy, rutery) do zastosowania w Inteligentnych Sieciach Elektroenergetycznych.  To niezawodne rozwiązania oparte o dostęp do sieci radiowych w standardach 2G/3G/LTE oraz CDMA2000.

W dniach 8-10 czerwca uczestniczyliśmy w Targach IFRE-EXPO, w Kielcach. Nasze stoisko zlokalizowane było w Klastrze Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska naturalnego podczas Kielce IFRE-EXPO.

W dniach 1-4 czerwca byliśmy z naszym stoiskiem na Targach Pro Defence w Ostródzie.

Promowaliśmy nasze produkty zapewniające bezpieczeństwo komunikacji, szczególnie w obliczu cyberataków.

W dniach 26 - 28 kwietnia 2017 r., podczas targów EUROPOLTECH, prezentowaliśmy na naszym stoisku produkty, zwiększające bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, w tym innowacyjny system telekomunikacyjny z rozwiązaniem DGT Cyber Protektor, zgłoszony do Programu SUPERNOWOCZESNY 2017 i Konkursu o Nagrodę "Złota Gwiazda Policji".