Z przyjemnością informujemy, że na 34. Targach ENERGETAB 2021 otrzymaliśmy wyróżnienie za produkt: Licznik energii elektrycznej OTUS z modemem TRAM z LTE cat. M1 na 450 MHz.


Inteligentny licznik energii elektrycznej OTUS jest produktem firmy Apator SA. My wyposażamy go w modem komunikacyjny TRAM.

Modem TRAM wprowadza pierwiastek telekomunikacyjny do licznika OTUS, stając się jego integralną częścią. Podstawową funkcją urządzenia jest zapewnienie zdalnego dostępu do licznika, czyli możliwość zestawienia dwukierunkowego łącza telekomunikacyjnego do wykonywania operacji takich jak: odczyt danych pomiarowych, konfiguracja planów taryfowych, odbiór alarmów czy sterowanie strażnikiem mocy. W nagrodzonym urządzeniu został zainstalowany modem TRAM, w którym dostęp radiowy jest możliwy w oparciu o technologię LTE cat. M-1 oraz NBIoT. Dodatkowo praca w częstotliwości 450 MHz czyni urządzenie unikalnym rozwiązaniem na rynku, doskonale wpisując się w potrzeby energetyki.

 

energetab 2021

Z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia Technikum Łączności w Gdańsku, 11 września 2021, w Filharmonii Bałtyckiej odbyła się uroczysta gala. Podczas wydarzenia DGT została uhonorowana statuetką „Re Non Verbis”, w uznaniu za wkład wniesiony w rozwój szkoły.

 

13 września 2021 obchodziliśmy jubileusz trzydziestolecia działania. Naszym Klientom, Współpracownikom, dotychczasowym i aktualnym Pracownikom oraz Członkom Zarządu składamy wielkie podziękowania.

Już po raz czwarty wzięliśmy udział w cyklicznej konferencji, organizowanej przez Targi Lublin. Tym razem została zorganizowana w Depułtyczach Królewskich niedaleko Chełma. Elementem Targów miały być pokazy sprzetu i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ze względów organizacyjnych poprzestano na części konferencyjnej i wystawowej. Podczas wydarzenia promowaliśmy głównie sytsem DGT PTT Connect.

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju powstało w 2008 roku z inicjatywy żołnierzy w służbie czynnej oraz rezerwy, którzy służyli w misjach zagranicznych, zostali ranni, poszkodowani, lub których problemy wynikają bezpośrednio z faktu pełnienia służby poza granicami państwa. 

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest pomoc rannym i poszkodowanym w misjach wojskowych poza granicami kraju, jak również rodzinom poległych żołnierzy. Stowarzyszenie reprezentuje i chroni interesy żołnierzy i ich rodzin.

DGT nie tylko wspiera działalność Stowarzyszenia. Firma od lat dostarcza polskim żołnierzom nowoczesne, polowe systemy łączności, wykorzystywane podczas zagranicznych misji wojskowych. Na zdjęciu rozładunek sprzętu łączności DGT, podczas misji stabilizacyjnej w Iraku.

irak misja

Energa Operator jest pierwszym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce, którego system telekomunikacyjny wraz z użytkowanym przez niego systemem TETRA, spełnia wymogi zawarte w kodeksach sieciowych Komisji Europejskiej NC ER[1]. Energa Operator ukończyła właśnie prace związane z dostosowaniem systemu łączności dyspozytorskiej do tych standardów. Kodeksy określają wymogi dotyczące sytuacji kryzysowych oraz zasady związane z odbudową systemu energetycznego po ewentualnej rozległej awarii.

Na system dyspozytorski funkcjonujący w Enerdze Operatorze składają się: podsystem telefoniczny, oparty o serwery telekomunikacyjne, podsystem radiowy do współpracy z siecią radiokomunikacyjną TETRA, podsystem rejestracji i archiwizacji rozmów telefonicznych i radiowych, konsole dyspozytorskie oraz tablety dyspozytorskie, umożliwiające dyspozytorom komunikację mobilną.

W ramach prac modernizacyjnych na najnowszą wersję wymieniono 77 konsol dyspozytorskich oraz zestawów słuchawkowych i przycisków nożnych do obsługi połączeń radiowych PTT (Push-To-Talk). Nowe konsole dyspozytorskie z aplikacją dyspozytorską, umożliwiają szybki dostęp do funkcjonalności telefonicznych, radiowych i innych, realizowanych przez system zintegrowanej łączności. W ramach modernizacji do wymogów kodeksów sieciowych NC ER, dostosowano również oprogramowanie statystyczne i taryfikacyjne. Prace modernizacyjne wykonała firma DGT sp. z o.o. 

– Systemy łączności, które są produkowane przez DGT, gwarantują dostosowanie do standardów kodeksów sieciowych NC ER. Konsole DGT 5810-11 zapewniają najwyższy standard obsługi systemu dyspozytorskiego. Na ich ekranach zobrazowane są zasoby łączności, z których korzystają dyspozytorzy. Umożliwia to łatwą i intuicyjną obsługę połączeń – mówi Piotr Bułło, dyrektor Biura Handlu w DGT

Ergonomia i bezpieczeństwo

Dzięki modernizacji systemu podniesiony został komfort pracy dyspozytorów oraz ergonomia i bezpieczeństwo komunikacji.

– Integracja wszelkich dostępnych środków łączności, od tradycyjnej telefonii, przez łączność GSM/LTE, aż po radiotelefony TETRA, pozwala na zaoszczędzenie cennego miejsca na stołach dyspozytorów oraz unifikację interfejsu użytkownika, co znacząco ułatwia pracę, szczególnie w trudnych dla dyspozytorów sytuacjach np. awarii masowych – mówi Andrzej Czarnobaj, dyrektor Departamentu Centralnej Dyspozycji Mocy w Enerdze Operatorze.

Warto zaznaczyć, że Energa Operator jest jednym z liderów wdrażania nowoczesnych rozwiązań z zakresu kontroli i sterowania siecią energetyczną. Spółka, jako pierwszy OSD w Polsce, przystąpiła do wprowadzania nowego, kompleksowego systemu zarządzania siecią energetyczną wszystkich napięć SCADA/ADMS najnowszej generacji. EOP posiada również swój własny niezależny system komunikacji kryzysowej oparty o standard TETRA, którego zasięg obejmuje cały obszar działania spółki.

DGT, która w bieżącym roku obchodzi jubileusz trzydziestolecia funkcjonowania, jest czołowym producentem rozwiązań telekomunikacyjnych. Jest znana przede wszystkim z wdrożenia technologii do obsługi ogólnopolskich numerów alarmowych 112 i 999. Ma w portfolio także inne znaczące instalacje systemów dyspozytorskich, jest również dostawcą urządzeń, należących do kategorii Internetu Rzeczy, przeznaczonych do przemysłowej transmisji danych stosowanych w telemetrii i telesterowaniu.

 

[1] Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ang. a network code on electricity emergency and restoration – NC ER)

Z przyjemnościa informujemy, że wdrożyliśmy nowy produkt do naszej oferty. Jest nim DGT Rec - wirtualny system rejestracji. Jest to rozwiązanie sieciowe, umożliwiające nagrywanie i archiwizację treści połączeń, realizowanych przez telefony GSM, radiotelefony dowolnych systemów radiokomunikacyjnych, telefony systemów VoIP i TDM. System umożliwia też rejestrację wideo oraz wiadomości tekstowych.

DGT Rec współpracuje z dowolnym systemem telekomunikacyjnym użytkownika. Doskonale też nadaje się do rozbudowy istniejących systemów rejestracji, opartych o rejestratory DGT NetCRR2.
Dostęp do zasobów systemu jest autoryzowany i realizowany z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki www.

 Więcej o prezentowanym systemie przeczytają Państwo czytaj

Dostawa i uruchomienie centrali DGT IPnova wraz z oprogramowaniem DGT Asystent w ramach budowy przez Asseco Data Systems dla Republiki Togijskiej – pierwszej w tym kraju instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo cybernetyczne.
Urządzenia DGT obsługują język francuski i wspierają działanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa, umożliwiając całodobowe zgłaszanie zagrożeń z obszaru cyberprzestępczości przez obywateli jak i przedsiębiorstwa.

Przed końcem roku zrealizowaliśmy projekt modernizacji systemu radiowego stacji retransmisyjnej dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Zadanie obejmowało m.in. zaprojektowanie i instalację bramy radiowej z dedykowanym bazowym radiotelefonem, instalacje anten, zasilaczy i niezbędnej infrastruktury. Brama została dołączona do użytkowanego przez PUW zintegrowanego systemu łączności dyspozytorskiej DGT MCS. Jest ona dostepna zdalnie ze stanowiska dyspozytorskiego (konsola dyspozytorska z ekranem dotykowym DGT 5810) wykorzystywanego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Z satysfakcją informujemy, że zakończono wdrożenie produkcyjne Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) – zadanie 1 (część telefoniczna). System ten, w ramach pierwszego zadania, działa już we wszystkich szesnastu województwach. Jest na bieżąco monitorowany i w razie konieczności będzie optymalizowany.

Przypomnijmy główne cele projektu realizowanego przez DGT. Projekt podzielono na dwa zadania.

Pierwsze (zrealizowane) zadanie obejmowało budowę niezależnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM) na potrzeby przyjmowania zgłoszeń głosowych wyłącznie na numer alarmowy 999 oraz głosowej komunikacji wewnętrznej pomiędzy dyspozytorem medycznym a operatorem numerów alarmowych, wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego, dyspozytorami innych służb ratowniczych, zespołami ratownictwa medycznego, jak również komunikacji pomiędzy dyspozytorami medycznymi w DM oraz rejestrację i archiwizację zapisów rozmów głosowych.

Drugim zadaniem realizacji tego projektu (postępowania) będzie integracja istniejących systemów łączności radiowej, które są wykorzystywane w województwach, z wybudowanym w zadaniu pierwszym PZŁ SWD PRM.

Wiecej o pracach związanych z etapami wdrażania PZŁ SWD PRM można na bieżąco śledzić na stronie https://kcmrm.pl/

W sierpniu br. przeprowadziliśmy testy łączności telefonicznej, radiowej a także przesyłu wideo realizowane poprzez system DGT MCS za pośrednictwem łącza satelitarnego. Działania były możliwe dzięki współpracy DGT z Polską Agencją Kosmiczną i zaangażowaniu firmy w projekty i aktywności związane z europejskim programem GovSatCom. Dostawcą usługi (łącze satelitarne) i organizatorem testów był luksemburski operator łączności satelitarnej SES (https://www.ses.com/). DGT i SES udostępniły sobie wzajemnie urządzenia, dzięki którym możliwe stało sie utworzenie środowiska testowego w siedzibie DGT i w siedzibie SES w Belgii. Przeprowadzono szereg testów łączności poprzez łącze satelitarne. Wypadły one bardzo dobrze i obecnie planowane jest rozszerzenie ich zakresu. Poniższy obrazek przedstawia opisane środowisko testowe.

ses notatka.2

Działające na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim INTERDYSCYPLINARNE LABORATORIUM ANALIZ EUROPEJSKICH I SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA zostało wyposażone w sprzęt łączności DGT. Sprzęt przeznaczony do praktycznych ćwiczeń dla studentów uruchomiono w ostatnich dniach czerwca 2020.

Studenci będą mogli poznać w praktyce:

  • Zintegrowany System Łaczności Dyspozytorski DGT MCS,
  • System Rejestracji Korespondencji DGT NetCRR,
  • Inteligentny System Rozgłaszania i Alarmowania DGT OSA,
  • System Komunikacji Grupowej DGT PTT Connect oraz
  • Mobilny Integrator Radiowy DGT MRI

Wymienione wyżej systemy i urządzenia produkcji DGT są stosowane przez służby, formacje i instytucje odpowiedzialne za szeroko rozumiane utrzymanie bezpieczeństwa państwa.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299