Wytyczne dla kursantów podczas zajęć kontaktowych odbywających się w budynku Ośrodka Szkoleń DGT

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa: 

 • kursanci przemieszczający się po obiekcie w grupach  zobowiązani są do  używania maseczek ochronnych,
 • przed zajęciami kursanci zostaną wyposażeni w przyłbice ochronne, można będzie je stosować jako jedyną ochronę lub łącznie z maseczką osobistą,
 • zawsze należy dbać o zachowanie wymaganego dystansu podczas poruszania się w budynku, zarówno w miejscach ogólnodostępnych (korytarze, toalety) oraz w pomieszczeniach dydaktycznych,
 • ze względu na wymogi zachowania odległości między osobami siedzącymi w pomieszczeniach każdy uczestnik szkolenia ma własne stanowisko,
 • w salach obowiązują także szczegółowe zasady ustalone przez prowadzących zajęcia.

2. Środki bezpieczeństwa:

 • po wejściu do budynku, w korytarzu na I p. ustawiony jest  automat dezynfekcyjny i każdy kursant jest zobowiązany przeprowadzić dezynfekcje rąk w momencie wejścia do obiektu,
 • w oczekiwaniu na rozpoczęcie zajęć kursanci przebywają przed wejściem do budynku (o ile pozwalają na to warunki pogodowe), a do budynku wchodzą przy zachowaniu dystansu,
 • po wejściu do Ośrodka wszystkim kursantom zostanie zmierzona temperatura, osoby z podwyższoną temperaturą nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach. O tym fakcie natychmiast zostanie powiadomiony pracodawca uczestnika szkoleń,
 • wewnątrz obiektu kursanci poruszają się w maskach, które mogą zdjąć w miejscu  przeznaczonym do zajęć kontaktowych po zajęciu wskazanego przez prowadzącego miejsca,
 • w trakcie zajęć laboratoryjnych organizator zajęć zapewnia jednorazowe rękawiczki foliowe,
 • kursant chcący w trakcie zajęć stosować osobistą ochronę powinien dysponować własnymi rękawiczkami, które są dezynfekowane przy wejściu do pomieszczenia,
 • w obu powyższych przypadkach dopuszcza się zwolnienie kursanta z obowiązku używania rękawiczek ze względów na wskazania medyczne,
 • pomieszczenia dostępne są tylko zgodnie z harmonogramem zajęć i otwarte na min. 15 minut przed ich rozpoczęciem, w celu ograniczenia możliwości gromadzenia się w oczekiwaniu na szkolenie,
 • korzystanie z kuchni – możliwe tylko w jednorazowych rękawiczkach dostępnych przy wejściu. Kursanci korzystają z możliwości przygotowania kawy lub herbaty, przygotowania posiłku – tylko pojedynczo.
 • podczas wchodzenia do sal wykładowych i innych pomieszczeń oraz przy wychodzeniu z tych pomieszczeń kursanci obowiązani są zastosować się do bieżących poleceń prowadzącego,
 • prowadzący przed rozpoczęciem zajęć sporządza imienną listę uczestników uzyskując oświadczenie (podpis), że kursant nie ma objawów wskazujących na chorobę COVID-19,
 • udział w zajęciach jest możliwy dopiero po podpisaniu ww. listy.

DGT i Politechnika Gdańska przystapiły do realizacji projektu: "Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy”.

Prace nad projektem zostały podzielone na trzy etapy. Część pierwszą i drugą stanowić będą badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone wspólnie przez naukowców z WETI oraz pracowników DGT, natomiast część trzecia to prace przedwdrożeniowe, które będą realizowane wyłącznie przez lidera konsorcjum - DGT.

DGT udostępniła swój System łączności dyspozytorskiej DGT PTT Connect ratownikom górskim, pracującym w na zboczach góry Kazbek w Gruzji. Polska Fundacja MEDYK RESCUE TEAM włączyła go do użytkowanych środków łączności w projekcie Bezpieczny Kazbek. DGT PTT Connect przeszedł próby i został wdrożony do działania. Jak poinformował nas pan Marcin Błeński, szef Medyk Rescue Team, „System DGT PTT Connect jest użytecznym narzędziem”.

DGT Spółka z o.o. zrealizuje do końca 2020 roku projekt pn. Budowa Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM). Zamawiającym jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, w którym funkcjonuje Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Po sukcesach na rynku energii elektrycznej (duże dostawy urządzeń z rodziny M2M), pora na zdobywanie rynku w sektorze gazu. Przyjęliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo Technicznej FORGAZ: Techniki i technologie dla gazownictwa - pomiary, badania, eksploatacja. Konferencja, którą organizował Instytut Nafty i Gazu, odbyła się w Muszynie (był prawdziwy śnieg!, a nie ma go w całej Polsce) w dniach 8-10 stycznia 2020.

W dniach 26-29 listopada 2019 bylismy w Wiśle, na kolejnej edycji konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce. Po raz kolejny uczestniczylismy w interesujących prezentacjach, a na naszym stoisku gościliśmy naszych klientów. Prezentowaliśmy produkty z rodziny M2M.

Po raz trzeci z rzędu naszą ofertę prezentowaliśmy na największym wydarzeniu tego typu we wschodniej Polsce, Targach Energetics. W 2019 roku odbyły się one w dniach 19-21 listopada, na terenie Targów Lublin.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego jest organizatorem Sympozjum TOp-gaz, które odbywa sie od kilku lat w cyklu dwuletnim. To pierwsze wydarzenie branży górniczej, w którym bierzemy udział.

13 października 2019 r. zahartowana reprezentacja DGT wzięła udział w rajdzie Żuławy Wkoło. Mimo nieprzyjaznej pogody osiągnęliśmy niezły rezultat - zdobyliśmy trzecie miejsce!

W dniach 2-3 października 2019 r. byliśmy w Warszawie na Konferencji Radiokomunikacji Profesjonalnej RadioEXPO. Jest to zdecydowanie największe wydarzenie branżowe w Polsce, na które zjeżdżają użytkownicy systemów radiowych z całej Polski.

W dniach 17-19 września 2019 zaprezentowaliśmy się na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB. To największe wydarzenie branży elektroenergetycznej w Polsce.

W dniach 3-6 września 2019 uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH są najważniejszą w Polsce imprezą targową dedykowaną służbom porządku publicznego i służbom specjalnym.

Pod koniec ubiegłego roku DGT zakończyła dostawę 21 000 szt. Zestawów Koncentratorowo Bilansujących (ZKB) dla Energa- Operator S.A. w Gdańsku.

W grudniu 2018 roku DGT zrealizowała kontrakt dla ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na dostawę urządzeń teletechnicznych, na potrzeby realizacji transmisji danych ze stacji SN/nn.